WECF

WECF, Women Engage for a Common Future, is een netwerk van 150 vrouwen-en milieuorganisaties in 50 landen. Ons doel is het versterken van vrouwelijk leiderschap en gendergelijkheid op het terrein van duurzaamheid. Dat doen we door te werken op drie thema’s: duurzame ontwikkeling, klimaat- en milieuactie en een gifvrije samenleving. Altijd vanuit feministische perspectief. Met onze activiteiten gericht op capaciteitsversterking, beleidsbeïnvloeding en het vergroten van bewustwording versterken we de positie van vrouwen wereldwijd.

Het komende jaar zullen we inzetten op het vergroten van de ecofeministische beweging in Nederland.