VVM

De VVM hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, brengt de gehele beroepsgroep samen, van ervaren krachten tot aanstormend talent. De uiteenlopende achtergrond van ingenieurs, chemici en natuurkundigen tot milieukundigen en van RO’ers,  tot juristen, psychologen en communicatiedeskundigen gecombineerd met zorgt voor een brede en interdisciplinaire benadering. Omdat zij werkzaam zijn in bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties of nog studeren, heeft de VVM een breed bereik in de samenleving. Daardoor kan de VVM helpen de duurzame doorbraak te realiseren.