werkgroep voetafdruk nederland

De Werkgroep Voetafdruk Nederland  zet zich, in verbondenheid met het Global Footprint Network, in voor het verkleinen van de menselijke voetafdruk op Aarde.  Het is zeer urgent om deze binnen de draagkracht van de Aarde en de biosfeer te brengen. De belangrijkste speerpunten zijn drastische vermindering van fossiel brandstofgebruik, transitie van dierlijk naar plantaardig voedsel en bevolkingskrimp. Wij bepleiten quotering of wel rantsoenering (Rationing) van schaarse en schadelijke goederen als een eerlijke en rechtvaardige en dus de beste methode,  te beginnen bij CO2 uitstoot. Wij zijn dit najaar bezing om dit indringend te bepleiten bij betrokken ministers, Kamerleden en de linkse politieke partijen. Nu de energieprijzen stijgen lijkt de tijd er rijp voor en vergroten prijsmaatregelen alleen maar de ongelijkheid in Nederland.