Voedsel Anders

Voedsel Anders werkt met mensen en organisaties in het hele land aan de omslag naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Dit doen we bottom-up en vanuit bestaande initiatieven die laten zien hoe het anders kan. We werken aan bewegingsopbouw, kennisdeling en beleidsbeïnvloeding. Het komende jaar organiseren we conferenties, workshops en acties in samenwerking met andere bewegingen.