United Economy

We verbinden mensen en bedrijven en initiatieven van onderop in een eigen duurzame economie. Met circulair geld als een belangrijke systeemveranderaar. Onze belofte is om weer nieuwe samenwerkingen aan te gaan zodat meer mensen en bedrijven de kans krijgen zich aan te sluiten en daardoor (economisch en anderszins) sterker te staan om samen de duurzame doorbraak te realiseren.