Transitie Nederland

Transitie Nederland zet zich in om bestaande en nieuwe Transition Towns te verbinden zodat kennis, inspiratie en ondersteuning geboden kan worden. Dit wordt gedaan via live of digitale Transitie Treffen. Het doel is handvaten te bieden en elkaar door te versterken om zo op lokaal niveau verantwoordelijkheid te nemen en ruimtes te creëren waar de Aarde en al haar bewoners kunnen floreren.