Transitie Boxtel

Transitie Boxtel wil nog vaker de samenwerking zoeken, lokaal en landelijk, om de transitie samen flink te versnellen. Het is helaas hard nodig. We zullen komend jaar van de ‘Week van de Duurzaamheid’ toewerken naar het ‘Jaar van de Duurzaamheid’, want we zullen er dagelijks mee bezig moeten zijn, op alle fronten. Dat zijn we aan de toekomstige generaties verplicht.