SNEW

SNEW heeft als motto: “eerst hergebruiken en later recyclen”.

Bij SNEW zorgen we ervoor dat uw ICT-apparatuur zo lang mogelijk meegaat. Daarmee zetten we in op de hoogst haalbare trede op de R-ladder van circulaire economie. Pas in het laatste stadium wordt recycling toegepast.

En hiermee dragen we bij aan onze landelijke (klimaat)doelstellingen:
– 55% CO2-besparing in 2030 ten opzichte van 1990;
– volledig circulaire economie in 2050;
– realisatie van de Sustainable Development Goals door Nederland in overleg met de Verenigde Naties.

Vul onze “Return on Reuse-tool” in om te weten hoeveel u kunt besparen: http://www.snewimpact.eu

En we hebben niet alleen een positieve impact op het milieu, maar ook op onze samenleving, aangezien we ons werk doen met de inspanningen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij begeleiden hen en zorgen ervoor dat zij als volwaardige medewerkers kunnen participeren in ons productieproces. En als de tijd daar rijp voor is, kunnen ze met vertrouwen vervolgstappen zetten in het bedrijfsleven.