Sitchting 2030

We werken met zo’n 200 partners in Leiden. Een deel hiervan wil na september door om bijvoorbeeld een betere strategie etc. te ontwikkelen, steeds op het gebied van de sdg’s. Samenwerking hieromtrent met anderen in andere gemeenten is aangebracht!