SDG Nederland

SDG Nederland zet zich het komende jaar in om de overheid ertoe te bewegen een nationale SDG (en brede welvaarts)-strategie uit te werken waar heel Nederland concreet mee aan de slag kan. Als dit niet gebeurt, zetten we het zelf in gang met iedereen die aan duurzaamheidsdoelen werkt in Nederland, en vooral ook met jongeren: onze toekomst!

Alle 17 SDG allianties verbinden zich aan korte- en lange termijn acties om de duurzaamheidsdoelen te halen in 2030. We komen 4x per jaar samen om de voortgang op de acties te bespreken en om de 17 doelen integraal (hokjes-overstijgend) aan te pakken