Noorden Duurzaam

Noorden Duurzaam ontwikkelt het concept van taakdemocratie. Daarmee wordt maatschappelijke taakverdeling voor transitiecampagnes eenvoudiger en kan er meer duurzame doorbraak gerealiseerd worden. Onze belofte voor komend jaar is open source publicatie, ontwikkelsamenwerking op grotere schaal en begeleiding van taakdemocratische experimenten.