NL zorg voor elkaar

NLZVE verenigt 1.500 zorgzame gemeenschappen die zich inzetten voor een gezonde en leefbare buurt, wijk of dorp. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek rond actieve bewoners, met als doel het bevorderen van een inclusieve en gezonde samenleving.