LSA

LSA bewoners is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen die zich inzetten voor een fijne, veilige en inclusieve buurt. LSA ondersteunt en versterkt bewonersgroepen, bijvoorbeeld als zij een sociale en maatschappelijke onderneming voor de buurt runnen. Onze ambitie voor het komende jaar is om meer bewonersgroepen de expertise en vaardigheden te geven die nodig zijn om duurzaam inkomsten te genereren en nog meer maatschappelijke impact te realiseren.