Het Groene Lokket

Het Groene Loket werkt samen met bewoners en organisaties aan een groene, koele en regenbestendige leefomgeving dankzij de aanleg van groene daken. Onze belofte is dit jaar via werkgevers /bedrijven grote groepen consumenten te activeren en begeleiden groene daken aan te schaffen. Waarbij onze samenwerkingspartner van de MVO gedachten een belangrijke rol aanneemt en als werkgevers de verantwoording nemen het personeel te attenderen op duurzame oplossingen en te faciliteren in de toegankelijkheid voor aanschaf middels het concept “groendak van de zaak”.