Het Groene Brein

Het Groene Brein is een netwerk van 170 wetenschappers van alle universiteiten en hogescholen in Nederland die zich inzetten voor een versnelde realisatie van een nieuwe, duurzame economie. Het komende jaar zal voor ons de doorbraak zitten in het doorbreken van ‘de groene bubbel’. Dit doen we enerzijds door actief samenwerking op te zoeken met organisaties en mensen buiten onze huidige samenwerkingen. En anderzijds door meer te concentreren op de sociale aspecten van de duurzame transitie. Onder andere door intern een meer inclusief en intersectioneel verantwoord beleid na te streven en door de oprichting van de Community of Science Sociaal Circulair (zie https://www.sociaalcirculair.nl).