Haagse Hoogvliegers

Haagse Hoogvliegers zet zich in voor het realiseren van een veel stillere, schone, sociale, 100% circulaire en solidaire samenleving vol schoonheid per 2030. Thema’s waarmee we aan de slag gaan zijn: realisatie van 12 Holistische Heelhuizen, 9 maanden betaald zorg & hechtingsverlof voor ouders, betaalbare en gezonde woningen, het recht op een groene straat als deel van de Ecologische Hoofdstructuur en betaalbaar vitaal voedsel.