Geld en Democratie

Geld en Democratie reikt kennis over geldschepping en het burgerberaad aan. Daarrmee kan een maatschappelijke beweging worden ingezet waarin we kunnen overschakelen van politieke besluitvorming met een nadruk op financieel-economische overwegingen naar burger betrokken besluitvorming met een nadruk op sociaal-maatschappelijke-ecologische waarde.