De jonge klimaat beweging

dsaff

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van jongerenorganisaties en ontwikkelt de Jonge Klimaatagenda 3.0 waarin de visie van jongeren voor de wereld in 2050 is opgenomen. Deze agenda gebruikt de Jonge Klimaatbeweging om beleid te verduurzamen.