De Duurzame Verpleegkundige

We werken aan drie pijlers: planetary health in het regulier curriculum van verpleegkundigen, duurzaam werken, en natuur als verpleegkundidge interventie. We werken samen met andere zorgopleidingen vanuit mbo, hbo en wo samen, om een cursus over planetary health te verzorgen dit jaar. We werken aan duurzaam werken door dit via onze organisatie te promoten, studenten doen bij ons onderzoek en wij doen onderzoek naar duurzaam werken. We implementeren natuur als interventie dit studiejaar al in het onderwijs!