Commons Network

Commons Network is een samenwerkingsverband voor de sociale en ecologische transitie. We onderzoeken nieuwe modellen voor economie en maatschappij om collectief het systeem te transformeren en een zorgzame en rechtvaardige toekomst vorm te geven. Via het WeAll Netwerk herveroveren we graag de civic space voor kennisuitwisseling en krachtenbundeling om de sociaal-ecologische transitie te versnellen.