Buro Regen & Water

Vanuit Buro Regen&Water houden wij ons bezig om (plan)gebieden klimaatadaptief te maken. Wij doen dit op park niveau in heel Nederland. Door de water- en hitte-opgave van een gebied digitaal in beeld te brengen, met behulp van modelleren, kunnen wij voor elk gebied de juiste oplossingen testen en toepassen. Zo proberen we heel Nederland adaptief te maken voor het veranderende klimaat. Hierbij staat bewonersparticipatie vaak centraal. Door bewoners actief te laten deelnemen aan de verduurzaming van het gebied kunnen we grote stappen maken.