Burgerberaad Klimaat&Milieu

De Coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu brengt organisaties en burgers samen om de landelijke politiek ervan te overtuigen nog dit jaar een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu in te stellen. In dat burgerberaad bedenkt een gelote dwarsdoorsnede van de bevolking sociaal rechtvaardige maatregelen om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan – maatregelen waar de politiek zich aan committeert.