Duurzame Doorbraak

Er waait een duurzame en sociale wind door Nederland, in september en oktober staan er vele tientallen acties, evenementen en initiatieven op stapel. De Duurzame Doorbraak versterkt dit geluid. Als we beter van elkaar weten wat er gebeurt, als we elkaar helpen om meer impact te maken, als we de krachten bundelen, dan creëren we een duurzame doorbraak!

Wie doet mee

Duurzame Doorbraak is een initiatief van een groot aantal organisaties, coalities en samenwerkingsverbanden zoals: Duurzame Dinsdag, SDG-Nederland, WEAll Nederland, Social Tipping Point Coalitie, Springtijforum, MVO-NL, Transitiemotor, Revolution Foundation, maar ook startups en plaatselijke initiatieven doen mee. Er zijn nu al meer dan 100 partijen aangesloten en we groeien nog steeds.

Hoe kan je aansluiten

  • Doe mee met de Doorbraak Dialogen op vrijdagmiddagen, waar we het netwerk van duurzame initiatieven zichtbaar en hechter maken;
  • Ga je zelf bijdragen, laat ‘t zien en inspireer anderen;
  • Draag je de beweging een warm hart toe, sluit je aan bij elkaar en ondersteun elkaars acties.

Wat gebeurt er als je aansluit

Duurzame Doorbraak is een middel om meer bekendheid te geven aan wat er al gebeurt, maar ook een gelegenheid om zelf dwarsverbanden te leggen, acties op elkaar af te stemmen en samen op te trekken voor meer resultaat!