Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Duurzaamheid in de praktijk in Zuidoost

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Er zijn grote plannen voor de verduurzaming van Amsterdam, zo ook in Zuidoost. Tot 2040 worden veel woningen verduurzaamd, waarbij prettig wonen centraal staat. Naast woningen zijn er verschillende ondernemers die zich inzetten voor het opnieuw gebruiken van materialen en slim omgaan met energie. Lokale initiatieven zetten zich in voor duurzaam en gezond eten voorMeer lezen over "Duurzaamheid in de praktijk in Zuidoost"

Prototyping 2040

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

The book “Prototyping 2040: The Futures Thinking Book” opens up to readers a landscape of possible future scenarios, some more desirable, others less so. The publication is a structured collection of non-obvious inspirations for companies’ and institutions’ leaders, making it easier for them to make directional decisions and implement change in their organisations. During thisMeer lezen over "Prototyping 2040"

Twee regio deals, één verhaal, gedeelde opgaven

Dordrecht of ZaanIJ

Sociale opgaven verbinden met groen, hoe doe je dat? Ook voor Drechtsteden en ZaanIJ is dit een zoektocht. Tijdens deze Meetup zullen deze regio's hun ervaringen en geleerde lessen delen, maar vooral ook hun vragen. We zoeken de interactie op met bezoekers van de Meetup om ervaringen en adviezen uit te wisselen. Daarom hopen weMeer lezen over "Twee regio deals, één verhaal, gedeelde opgaven"

Sander en de kloof

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

In Sander en de kloof stelt Sander Schimmelpenninck de vermogens- en kansenongelijkheid aan de kaak. Als telg uit een welvarende familie weet hij als geen ander hoeveel mogelijkheden de rijken hebben en vraagt hij zich af of deze economisch welgestelden niet veel meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor het algemeen belang. Wat moet er gebeurenMeer lezen over "Sander en de kloof"

Van Kansarm naar Kansrijk – Gezondheidsverschillen voorbij

Kans voor de Veenkoloniën zet zich in voor de gezondheid van iedereen die woont, werkt en leeft in de Veenkoloniën. Samen met bewoners, gemeenten en betrokken organisaties werken we aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio. Het programma zit in de derde fase en er komen verrassende inzichten en uitkomsten naar voren. De middagconferentie ‘Van KansarmMeer lezen over "Van Kansarm naar Kansrijk – Gezondheidsverschillen voorbij"

Herman Tjeenk Willink: een coalitie voor de democratische rechtsorde

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

In de laatste decennia is de overheid vaak gezien en behandeld als bedrijf (“B.V. Nederland”) met de burger als klant. Recente crises als de coronapandemie en de toeslagenaffaire laten op pijnlijke wijze zien hoe deze visie onze democratische rechtsorde heeft verwaarloosd en uitgehold. Al klinkt de roep om herziening luid en is onderhoud al langerMeer lezen over "Herman Tjeenk Willink: een coalitie voor de democratische rechtsorde"

Klimaat van alle kanten: alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico’s

De toenemende urgentie van de klimaatcrisis vraagt nieuwe inzichten vanuit verschillende disciplines. Hoe krijgen we controle over de klimaatcrisis en wat moeten we daar voor doen? Welke alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico's worden er ontwikkeld? Zowel op nationaal, regionaal en internationaal niveau zijn overheden toonaangevend geweest in de regulering van klimaatrisico’s. Toch beschouwen velen hetMeer lezen over "Klimaat van alle kanten: alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico’s"

ONLINE BIJEENKOMST ‘BOEREN MET TOEKOMST’

In de landbouw vinden grote veranderingen plaats. Voor sommige boeren zelfs zozeer dat zij hun bedrijf (moeten) beëindigen. Maar voor heel veel bedrijven zal er ook in de toekomst plaats zijn. Wat is het toekomstperspectief voor deze bedrijven binnen duurzaamheidsgrenzen? Om als boer te kunnen ondernemen moet ten minste aan drie voorwaarden worden voldaan: duidelijkheidMeer lezen over "ONLINE BIJEENKOMST ‘BOEREN MET TOEKOMST’"

Duurzaamheid: Betaalbaar en haalbaar?

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Het eten van lokale producten, je huis isoleren of groene stroom gebruiken: allemaal beter voor onze planeet. Maar helaas kan niet iedereen zich dit veroorloven. Een duurzaam Zuidoost moet ook betaalbaar zijn voor al haar bewoners en zo zijn verschillende lokale initiatieven bezig met het aanbieden van gezonde lokale producten voor een lage prijs omMeer lezen over "Duurzaamheid: Betaalbaar en haalbaar?"

Repurpose

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Een deel van alle afgedankte producten dat wordt gered van de afvalberg en vuilverbranding wordt gerecycled. Bij recycling worden producten uit elkaar gehaald, materialen worden gesorteerd en verwerkt tot andere producten. Bij dit proces wordt veel energie gebruikt. Kan dat niet slimmer en efficiënter? Producten, bestaande uit verschillende onderdelen en materialen, bezitten namelijk al veelMeer lezen over "Repurpose"

WEAll Talk: Rechtvaardigheid en de Mondiale Dimensie van Overheidsbeleid

Op donderdag 17 maart 2022 vindt de 3e WEAll Talk plaats. Dit keer spreken Jan Juffermans en Gerrit Stegehuis van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Voor iedereen met interesse in de transitie naar een nieuwe economie organiseert WEAll Nederland elke maand een WEAll Talk Nederland. Tijdens deze Talks nemen inspirerende sprekers ons mee in hun visie opMeer lezen over "WEAll Talk: Rechtvaardigheid en de Mondiale Dimensie van Overheidsbeleid"

Racism & Ecocide

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Decolonial Poetry Project On Location brings poets together for “Racism and Ecocide” where they present poems addressing racism as an aspect of environmental destruction. Poets will also present images in conjunction with their performances. Racism: the practice of discriminating against people based on their race or ethnic background Ecocide: the destruction of the natural environment byMeer lezen over "Racism & Ecocide"

Verdiepingsmiddag

Wil jij weten hoe ecocidewetgeving het verschil kan maken? Kom dan op zondag 20 maart om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) naar onze verdiepingsmiddag in Brouwerij Poesiat & Kater! Leer meer over de huidige milieuwetgeving, de (gebrekkige) handhaving daarvan, en waarom ecocidewetgeving een enorme ‘gamechanger’ zal zijn. Laat je inspireren door perspectieven uit andereMeer lezen over "Verdiepingsmiddag"

Brede Welvaart in Bedrijf

Gemeente Amsterdam en lokale ondernemers werken concreet samen in het ‘Building Better Business’ Programme. Bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie naar de nieuwe economie. Een economie van Brede Welvaart, met positieve sociale en duurzame impact. In deze webinar geven Ellen Oetelmans, manager Amsterdam Impact, Joost Broeders, technisch directeur bij Baril Coatings en EricMeer lezen over "Brede Welvaart in Bedrijf"

Economy for the Common Good (ECG) nodigt u uit voor de feestelijke uitreiking van ECG-certificaten

Regiohub van Economy for the Common Good (ECG) nodigt u uit voor de feestelijke uitreiking van ECG-certificaten Woensdag 23 maart – 15.00 uur tot 16.30 uur Gemeentehuis Boxtel (ingang Dr. van Helvoortstraat) Aanmelden via https://warewinstbrabant.nl/aanmelden Programma De ervaring van de werkgroep ‘Ware Winst Brabant’ – Nico Bulter De ambitie van de Nederlandse ECG-Hub – EstefaniaMeer lezen over "Economy for the Common Good (ECG) nodigt u uit voor de feestelijke uitreiking van ECG-certificaten"

Hoe kan biobased bouwen bijdragen aan een duurzame toekomst?

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Soms voelt het als een impasse: de enorme klimaatopgave enerzijds en de enorme bouwopgave anderzijds. De Embassy of Circular & Biobased Building gaat deze uitdaging aan. Ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers – onderzoeken mogelijke oplossingen en bieden nieuwe perspectieven op het vlak van circulair en biobased ontwerpen, bouwen en wonen. De Embassy of Circular &Meer lezen over "Hoe kan biobased bouwen bijdragen aan een duurzame toekomst?"

TT Treffen online: eerlijke, ethische en groene ICT

Een bijeenkomst in de serie TT Treffen Online op 24 maart Wat zou er gebeuren als we allemaal zouden inzetten op een eerlijke digitale wereld, kan dat? Enabl.ist en andere OpenSource(1) IT social entrepreneurs zijn al jaren met deze vraag bezig. En met vallen en opstaan is er een ethisch verantwoord duurzaam IT model ontstaan. Het is een modelMeer lezen over "TT Treffen online: eerlijke, ethische en groene ICT"

Participatielezing 2022 door Tim ‘S Jongers: ‘Beleid en uitvoering begint bij de verhalen van mensen zelf’

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Op vrijdagmiddag 25 maart van 15.00 tot 17.00 uur houdt politicoloog Tim ’S Jongers de vijfde Participatielezing van Movisie. Titel is ‘Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis voor het verkleinen van verschillen’. Centraal in zijn verhaal staan ervaringskennis en de vraag hoe gemeenten daar veel beter gebruik van kunnen maken. Hoe kunnen beleidMeer lezen over "Participatielezing 2022 door Tim ‘S Jongers: ‘Beleid en uitvoering begint bij de verhalen van mensen zelf’"

Redesigning Journalism: Changing the Newsroom

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

The Dutch media landscape has become less diverse in the past ten years, mainly caused by mergers. Making journalism takes time (and thus money), craftsmanship, knowledge and creativity. Independent media platforms, such as OneWorld, that bring new narratives to the landscape, have to carry their own weight. In their DCFA Fellowship, Seada Nourhussen and JohnMeer lezen over "Redesigning Journalism: Changing the Newsroom"

Webinar Voedselraden: Meer grip op lokale en regionale voedselvoorziening

In Nederland zijn ze in opkomst, in de ons omringende landen zijn al veel meer lokale en regionale voedselraden actief. In Duitsland heeft zelfs bijna elke streek en stad nu een eigen voedselraad. In een voedselraad spreken voedselbewuste burgers zich uit over het voedselbeleid van de lokale/ regionale overheid en de werking van de markt.Meer lezen over "Webinar Voedselraden: Meer grip op lokale en regionale voedselvoorziening"

Stadsnatuur als rechtspersoon

Wanneer we echt willen bijdragen aan een gezonde, duurzame en groene toekomst moeten we meer praten ‘met’ alle betrokken partijen in plaats van ‘over’. We praten met bewoners van een buurt over gebiedsontwikkeling, met jongeren over het onderwijs en met boeren over landbouw. Maar hoe praat je met de natuur? Hoe weten we wat dieren,Meer lezen over "Stadsnatuur als rechtspersoon"

Trouw Duurzame 100 #30: Naar de rechter voor het klimaat

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Inwoners van Nederland benaderen niet alleen de politiek om de natuur te beschermen, maar schakelen ook de rechter in. Er waren rechtszaken over het terugdringen van klimaatverandering, over de versnelling van de verduurzaming van Shell en over hoe stikstof de natuur schaadt. Diverse burgerinitiatieven wijzen naar de wet. Hoe doen ze dat en welke juridischeMeer lezen over "Trouw Duurzame 100 #30: Naar de rechter voor het klimaat"

Save the date startsessie beleidsmakers: Elke wijk verdient een bewonersbedrijf

Wijkcentrum Waterkracht Zutphen Ruys de Beerenbrouckstraat 106, Zutphen

Als ambtenaar sta je voor behoorlijk wat taaie vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Verduurzamen van de wijk, een toegenomen zorgvraag, slecht onderhoud van de buitenruimte of een tekort aan ontmoetingsplekken. In steeds meer van deze buurten vind je gelukkig bewonersbedrijven die niet wachten en initiatief durven te nemen. Dit zijn ondernemingen in handen van bewoners, dieMeer lezen over "Save the date startsessie beleidsmakers: Elke wijk verdient een bewonersbedrijf"

Reuring!Café #103 | De Mens Centraal – Zou jij door jezelf geholpen willen worden

Glazen Zaal Prinsessegracht 26, Den Haag, Netherlands

De mens centraal – zou jij door jezelf geholpen willen worden?    Publieke organisaties zijn er voor de burger. Daar zijn we ons de laatste tijd steeds meer van bewust. Er wordt veel gesproken over de menselijke maat en hoe we deze weer terug kunnen brengen in organisaties. Deze menselijke maat geldt niet alleen voorMeer lezen over "Reuring!Café #103 | De Mens Centraal – Zou jij door jezelf geholpen willen worden"

European Energy Efficiency Conference: Energy efficiency – full speed ahead!

"Energie-efficiëntie - full speed ahead!" Dit is de focus van de European Energy Efficiency Conference op 7-8 april 2022 in Wels/Oostenrijk. Het evenement wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse World Sustainable Energy Days (WSED) - een toonaangevende internationale conferentie over de energietransitie en klimaatneutraliteit met jaarlijks meer dan 650 experts uit meer dan 60 landen!Meer lezen over "European Energy Efficiency Conference: Energy efficiency – full speed ahead!"

Introductie Transitie “Alles hangt met alles samen”

Introductie Transitie  “Alles hangt met alles samen” Een korte en krachtige workshop om  kennis te nemen van de Transition Towns principes. Onze wereldwijde beweging van onderop waarmee we hoopvolle duurzame  lokale antwoorden creëren voor een eerlijke en leefbare planeet. In deze workshop komen verschillende aspecten van het opzetten en deelnemen aan een Transitie Initiatief aanMeer lezen over "Introductie Transitie “Alles hangt met alles samen”"

We Doen Het Samen festival 2022

Zet het maar alvast in je agenda: zaterdag 9 april 2022 ontmoeten we elkaar weer live in de Prodentfabriek in Amersfoort! Een dag vol inspiratie, kennis, ontmoetingen en gezelligheid, tijdens het We doen het samen! Festival. Alle organiserende partners kijken er enorm naar uit en starten na de zomer met de eerste voorbereidingen. Wil jeMeer lezen over "We Doen Het Samen festival 2022"

Circulair@WUR: Denk mee over duurzaam leven in 2050

WICC Wageningen Lawickse Allee 9, Wageningen

Tijdens het congres Circular@WUR van 11 tot en met 13 april delen wetenschappers, ondernemers en bestuurders hun inzichten over de circulaire, duurzame samenleving van de toekomst. Naast inspirerende lezingen zijn er workshops en masterclasses en openen innovatieve bedrijven hun deuren. Een transitie naar een circulaire, bio-based, klimaatslimme samenleving is het antwoord op veel van deMeer lezen over "Circulair@WUR: Denk mee over duurzaam leven in 2050"

Facing the Dutch Overshoot Day unprepared: Understanding resource security in the context of the Ukraine war

11 April 2022 – 17:00-17:50 CET REGISTER HERE If everybody lived like us, the Dutch, it would take 3.6 Earths. But we are even more resource insecure than that. Because of our dense population, we have few biological resources within our country. Therefore, it would take 7.3 Netherlands to regenerate everything we need from nature.Meer lezen over "Facing the Dutch Overshoot Day unprepared: Understanding resource security in the context of the Ukraine war"

Facing the Dutch Overshoot Day unprepared: Understanding resource security in the context of the war in Ukraine

If everybody lived like us, the Dutch, it would take 3.6 Earths. But we are even more resource insecure than that. Because of our dense population, we have few biological resources within our country. Therefore, it would take 7.3 Netherlands to regenerate everything we need from nature. Food consumption in the Netherlands alone requires theMeer lezen over "Facing the Dutch Overshoot Day unprepared: Understanding resource security in the context of the war in Ukraine"

Sustainable Innovation Day

High tech campus Eindhoven High Tech Campus 1-E, The Strip, Eindhoven

Op dinsdag 12 april vindt in Eindhoven Sustainable Innovation Day plaats. Het centrale thema is Transitie naar een purpose-driven organisatie. Duurzaam denken en werken verankerd in je DNA. De (high tech) industrie staat aan het begin van een omvangrijke transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Het Nederlandse, Europese en mondiale klimaatbeleid betekent een fundamentele verandering voor deMeer lezen over "Sustainable Innovation Day"

Nieuwe Economie Thema-avond: Van denken naar doen

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Hoe maken we de stap naar een alternatieve economie? Pioniers uit het bedrijfsleven, de financiële sector, onderzoek en de maatschappij delen hun belangrijkste lessen. Met o.a. Kees Klomp, Clair Brown en David Bollier. In de afgelopen jaren hebben onderzoekers, ondernemers, initiatiefnemers en activisten zich ingezet voor een economisch systeem dat zich niet langer richt opMeer lezen over "Nieuwe Economie Thema-avond: Van denken naar doen"

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Fort Lent Bemmelsedijk 4, Lent

Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen aan dit overkoepelende vraagstuk. Tijdens dit symposium blikken we terug en vooruit op thema's zoals armoede en sociale kwaliteit. De werkplaats is een regionaal netwerk dat werkt aan 'SocialeMeer lezen over "Symposium Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen"

Lang leve de liefde

Op een 'verleidelijke' manier contact leggen, is de eerste stap van een relatie. Oók van de relatie tussen jou, als organisatie, en 'jouw' bewoners. Tijdens onze eerste online sessie First Date zijn we hierover in gesprek gegaan. Maar hoe gaat het verder nadat de eerste vonk is overgesprongen? Hoe verduurzaam je het contact, hoe verbind je mensen voorMeer lezen over "Lang leve de liefde"

Seminar: Knelpunten en kansen – de toekomstige ruimte van Nederland

Het kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een fors aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken zijn nieuwe locaties nodig voor windmolens en zonnepanelen, en de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering enMeer lezen over "Seminar: Knelpunten en kansen – de toekomstige ruimte van Nederland"

Follow This: Ondertussen in de klimaatcrisis…

pakhuis de zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Tijdens de corona crisis ging de strijd tegen klimaatverandering door: in de rechtszaal werden overheden en bedrijven een spiegel voorgehouden, op aandeelhoudersvergaderingen liet een groeiende groep institutionele beleggers hun stem horen, burger- en jongeren initiatieven kregen steeds meer voet aan de grond en de stem van klimaatwetenschappers werd alsmaar luider. Welke overwinningen zijn er geboektMeer lezen over "Follow This: Ondertussen in de klimaatcrisis…"

Klimaatmars conferentie

Domstad conferentiecentrum Koningsbergstraat 9, Utrecht, Netherlands

Het is tijd voor actie. Vanuit de Klimaatcrisis Coalitie willen wij jullie graag uitnodigen voor onze actieconferentie voor klimaatrechtvaardigheid op 23 april van 10.00 – 17.30 in Utrecht. Het wordt een dag om in gesprek te gaan over de toekomst van de klimaatbeweging, om nieuwe perspectieven te ontdekken, en om na lange tijd eindelijk weerMeer lezen over "Klimaatmars conferentie"

De Klimaatwake – Wekelijkse Rondgang rond Ministerie van EZK

Publieksingang Tweede Kamer Prinses Irenepad 1, Den Haag, Netherlands

Begonnen op donderdag 13 januari 2022 Tijdens de kabinetsformatie van 2021 waakten we 203 dagen, dag en nacht, voor daadkrachtiger, rechtvaardiger klimaatbeleid. In estafettevorm. We beëindigden het waken in die vorm op 16 december. Ook het nieuwe kabinet blijven we wijzen op de noodzaak van een crisisaanpak voor het klimaat. Daartoe lopen we wekelijks 7Meer lezen over "De Klimaatwake – Wekelijkse Rondgang rond Ministerie van EZK"

NE22 FESTIVAL | ODE AAN HET ONGEMAK

Vrijdag 13 mei 2022 om 12:00 tot 19:00 | Beurs van Berlage - Amsterdam Om de nieuwe economie te bereiken moeten we veranderen. Als ondernemer, als bedrijf, als overheid. En als mens. Alleen, veranderen is spannend. Veranderen kost energie. En ja, dat zorgt voor ongemak. Over je angst voor het onbekende heen stappen en lef tonen. GesprekkenMeer lezen over "NE22 FESTIVAL | ODE AAN HET ONGEMAK"

Boekpresentatie Eva Rovers: ‘Nu is het aan ons – Oproep tot echte democratie’

Emma Wijnhaven 88, Den Haag

Politiek moet je niet uitsluitend aan politici overlaten, stelt publicist en activist Eva Rovers. Daarvoor zijn onze problemen te complex. Zeker een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om breed overleg. In deze aflevering van de Nieuwe Werkelijkheid presenteert Rovers heet van de pers haar vlammende manifest ‘Nu is het aan ons’. Een pleidooi voor meer burgerinspraakMeer lezen over "Boekpresentatie Eva Rovers: ‘Nu is het aan ons – Oproep tot echte democratie’"

Route 2030 – De Sustainable Development Goals als kompas

Malietoren Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag, Netherlands

Op woensdagochtend 18 mei wordt de jaarlijkse bijeenkomst Route 2030 | De Sustainable Development Goals als kompas georganiseerd. Tijdens dit event op Verantwoordingsdag zullen twee rapporten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresenteerd worden: de zesde Nationale SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de overheid en partners, én de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS. Samen gevenMeer lezen over "Route 2030 – De Sustainable Development Goals als kompas"

Congres Gemeentelijke Woningbouw

NBC Congrescentrum Blokhoeve 1, Nieuwegijn, Netherlands

Verantwoord versnellen De meest urgente opgave van het nieuwe kabinet is het bouwen van 900.000 woningen. En rap een beetje! Maar hoe kunnen gemeenten de bouw van huizen versnellen? De adviezen tijdens dit congres van Binnenlands Bestuur komen van experts als Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Edwin Buitelaar (grondexpert, PBL) en Anne Koning (flexwonen, IPO).Meer lezen over "Congres Gemeentelijke Woningbouw"

Dag van de Buurt

Theater de Flint Coninckstraat 60, Amersfoort, Netherlands

Op de Dag van de Buurt op 19 mei laten we de kracht van buurten in heel Nederland laten zien. Mischien wel bij jullie, of in alle andere buurten in Nederland. In de avond komen we samen in theater de Flint in Amersfoort.  Doen jullie mee? We hopen het wel, want we hebben ondertussen eenMeer lezen over "Dag van de Buurt"

Nationale Milieudag

Grenzen aan de groei, 1972-2022-2072 'Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. In 2022 is dit precies vijftig jaar geleden. Het alarmerende rapport vormde mondiaal het startsein om het milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen tot het algemeen bewustzijn. De VVM (netwerkMeer lezen over "Nationale Milieudag"

We doen het samen!

Prodentfabriek Oude Fabriekstraat 20, Amersfoort, Netherlands

Zin in inspiratie, nieuwe kennismakingen en interessante (online) workshops om jouw burgerinitiatief, project of idee een boost te geven? Kom, dan doen we het samen! Door het zichtbaar maken van initiatieven van actieve bewoners, kunnen we elkaar inspireren en aanmoedigen om samen te werken aan een nieuwe samenleving. Tijdens het We doen het samen! Festival willen alle partners actiefMeer lezen over "We doen het samen!"