Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Seminar: Knelpunten en kansen – de toekomstige ruimte van Nederland

april 21, 2022 @ 3:30 pm - 5:00 pm

Het kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een fors aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken zijn nieuwe locaties nodig voor windmolens en zonnepanelen, en de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering en (land)bouw. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.

Opgaven en beleidsopties

Daarom publiceerde het PBL een jaar geleden het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte. Daarin werden urgente ruimtelijke opgaven geagendeerd, onder andere met betrekking tot bodem en water, verstedelijking, ruimtelijke regie en maatschappelijk draagvlak. We schetsten een aantal urgente ruimtelijke opgaven en gaven verschillende beleidsopties voor de aanpak ervan:

  • De grote opgaven voor verstedelijking, klimaat, natuur, waterbeheer en landbouw delen de bodem en het water als gezamenlijke onderlegger. Water en bodem moeten daarom veel meer centraal staan in het omgevingsbeleid.
  • Maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke ingrepen vergt een kabinetsbrede (dus sector overstijgende) inspanning.
  • De woningbouwopgave aanpakken als een onderdeel van een bredere verstedelijkingsstrategie kan op de langere termijn tot een duurzamer ruimtegebruik en een hogere kwaliteit van de leefomgeving leiden.
  • In het licht van de geschetste opgaven is het van belang dat het Rijk naast de sturing op proces meer inhoudelijke verantwoordelijkheid neemt.

Seminar over de vervolgstappen

Hoe worden aanbevelingen van het PBL momenteel vertaald naar beleid? Wat is er nodig voor de actualisering van de Nationale Omgevingsvisie die minister De Jonge heeft aangekondigd? Welke vervolgstappen vragen de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van klimaatadaptatie, verstedelijking, landelijk gebied, energietransitie en circulaire economie? En hoe kan het kabinet daarin meer ruimtelijke samenhang aanbrengen? Over deze vragen gaan we in gesprek met experts uit verschillende bestuurslagen en uit het bedrijfsleven.

We kijken in dit seminar ook graag vooruit. Om de stap te kunnen zetten van opgaven naar mogelijke oplossingen werkt het PBL aan een toekomstscenariostudie ‘Ruimtelijke Verkenningen’, die eind dit jaar zal uitkomen. In deze studie verkent het PBL vanuit verschillende waardeoriëntaties mogelijke oplossingsrichtingen voor ruimtelijk-strategische issues over hoe Nederland na de duurzame transities in 2050 eruit kan zien. Deze scenario’s zijn onder andere bruikbaar voor de actualisering van de NOVI en de totstandkoming van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies.

Programma

Tijd Programma-onderdeel
15.30 Ronde 1: Stand van zaken in het ruimtelijk debat
Presentatie door PBL-directeur Hans Mommaas, gevolgd door een gesprek met Jeanet van Antwerpen, Raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastrcutuur en Yvonne van der Laan, MT-lid bij het ministerie van BZK en betrokken bij de NOVI, onder leiding van Marc Hanou, sectorhoofd Ruimtelijke Ordening PBL
16.15 Ronde 2: Op zoek naar samenhang in de regio, in gesprek met Carolien Gehrels van Arcadis voor een reactie vanuit een informele denktank die een alternatieve zienswijze wil bieden op knelpunten en kansen in de regio
16.35 Ronde 3: Waar gaan we naartoe?
Presentatie van de conceptscenario’s van de Ruimtelijke Verkenning: scenario’s als middel voor strategieën voor langetermijnbeleid, door David Hamers en Rienk Kuiper, projectleiders van de ‘Ruimtelijke Verkenning 2022’.

 

Aanmelden kan via de eventwebsite.

Gegevens

Datum:
april 21, 2022
Tijd:
3:30 pm - 5:00 pm
Site:
https://www.pbl.nl/agenda/knelpunten-en-kansen-de-toekomstige-ruimte-van-nederland

Organisator

Planbureau voor de Leefomgeving
Bekijk de site van Organisator