#7 Systeem verandering Gemeente

Doorbraak-Dialoog #7 8 April 2022

Roerige tijden vragen om een andere overheid.
Over systeemverandering bij gemeenten.
 
 
Hoe kunnen gemeenten maatschappelijke problemen sneller en effectiever aanpakken?
Hoe gaan zij de kracht van burgers, sociale initiatieven, maatschappelijke organisaties en bedrijven beter benutten?
En hoe kunnen zij doelen, werkwijzen en organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) aanpassen om de maatschappelijke transities daadwerkelijk te begeleiden en te versnellen.
 
Doe mee aan deze dialoog. We werken toe naar concrete aanbevelingen voor de collegeakkoorden die nu worden opgesteld.

Toelichting
 
De inval van het Russische leger in de Oekraïne, terwijl we nog met Corona worstelen, laat het nog beter tot ons door dringen: er is (veel) meer vaart nodig met de transities op het vlak van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en biodiversiteit. Hoe kunnen gemeenten daar versnelling in brengen? 
Zeker is dat het alleen zal lukken als we dit doen in samenhang met gezondheid, wonen, sociale rechtvaardigheid, welzijn, digitalisering en herstel van vertrouwen, in elkaar en in de overheid.
 
De gemeentelijke coalitie-onderhandelingen bieden de kans wezenlijke veranderingen door te voeren. Veel elementen liggen al op tafel; zie de documenten hieronder.
 
In deze bijeenkomst brengen deskundige inspiratoren ons snel op de hoogte en bespreken we wat gemeenten in de college-akkoorden kunnen opnemen. 
 
Inspiratoren.
 
Korte pitches zullen worden gegeven door:

 
De dialoog zal worden geleid door Rosa Lucassen.
 
Inlezen?