Vervolg Klimaatwet 1.5

Vervolg: een maatschappelijke coalitie voor een scherpe klimaatwet 1.5

Op 14 januari in de doorbraak dialoog zijn wij in gesprek gegaan over de verschillende elementen van een klimaatwet 1.5. Er zijn ideeën besproken over hoe de zes elementen scherper kunnen worden gemaakt om tot een effectievere wet te komen. We bespraken ook wat wij kunnen gaan doen! 

 

Wij willen het niet bij deze dialoog laten. Daarvoor is dit onderwerp te belangrijk. Als vervolg gaan wij graag verder in gesprek over de ideeën die zijn ontstaan in de dialoog waarbij ons uitgangspunt is om als maatschappelijke coalitie over te gaan tot actie!

 

Heb jij ideeën die jij graag wilt delen en/of wil je meedoen aan het vervolg; vul dan het formulier hieronder in.

 

Omdat wij nog lerende zijn is het belangrijk om te horen of jij nog suggesties hebt om de doorbraak dialoog betekenisvoller te maken. In het formulier heb jij hiertoe de optie, bij voorbaat dank.

Neem contact op met jou ideeen en/of om mee te doen aan het vervolg

Laat je liever anoniem je ideeën achter kan dat hier!

Ook is het mogelijk om hier annoniem suggesties en of klachten in te dienen over de doorbraak-dialogen. Zo kunnen wij daar van leren! 

Een scherpe klimaatwet voor 1.5°C

 

Nederland heeft een klimaatwet sinds mei 2019, maar werkt die voldoende? NEE zeggen velen. De ambities zijn ontoereikend en veel te vrijblijvend. Het nieuwe regeerakkoord ziet er hoopvol uit, zo wordt o.a. als doel genoemd 55 procent CO2-reductie in 2030. Bindende afspraken hoe daar te komen, liggen echter nog niet op tafel.

Een nieuwe aangescherpte klimaatwet, zou dat helpen? Een groeiende groep maatschappelijke organisaties, individuen en mensen in de politiek vindt van wel! Concrete bindende doelen zijn nodig en mechanismen die werken! Hoe ziet dat eruit? Willen we daarvoor gaan? En hoe bouwen we de druk op? Daarover gaat de eerste van de Doorbraak-dialogen van Duurzame Doorbraak.

 

Toelichting
In het Europees Parlement wordt nu gesproken over het doel van 65 procent CO2-reductie in 2030. Het regeerakkoord van Rutte IV  sluit daarbij aan. Ook in bijvoorbeeld het VK en VK en Denemarken gaan de ambities omhoog. Maar ook daar kan de vraag gesteld worden: wat zijn de acties waarmee de doelen daadwerkelijk bereikt gaan worden.

In ons land is de Partij voor de Dieren al langer bezig om een aanscherping van de klimaatwet voor elkaar te krijgen. Zij hebben een voorstel voor een nieuwe wet ingediend (december 2020) die momenteel bij de Raad van State ligt (gaat daarna eventueel door naar Tweede Kamer). De uitgangspunten en mogelijkheden van deze wet willen we in de dialoog onderzoeken. (zie hier een kort artikel over Klimaatwet 1.5)


Vragen in de dialoog:
– Hoe luidt dit voorstel precies? 
– Hoe verwachten we dat de voorgestelde mechanismes zullen werken? 
– Is het zinvol, en wat zijn de kansen om het maatschappelijk middenveld te mobiliseren?  

We gaan onder andere in gesprek met


Dennis van Berkel, jurist van Urgenda.
Hij was in een vroeg stadium betrokken bij het voorstel van PvdD en kan als geen ander uitleggen waarom het juist nu nodig is om een goede, gewijzigde klimaatwet te realiseren. 

 

Aniek Moonen en Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging

Zij zullen scherp formuleren waarom een aantal mechanismes noodzakelijk zijn willen we planeet leefbaar houden. 

 

Sjoerd Luteyn van Duurzame Dinsdag

Hij zal de wetswijzigingen toelichten. Hij zet zich in om een brede coalitie tot stand te brengen rondom dit initiatief.