#6 CO2 Prijs & Budget

Doorbraak-Dialoog #6 25 Maart 15:00-17:00

CO2-Prijs & CO2-Budget – hoe kunnen ze in de praktijk helpen het klimaat te redden?

 

Doorbraak Dialoog #6
 
I.s.m. Klimaatverbond, Voetafdruk Nederland en DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen
 
Om klimaatbeleid in de praktijk vorm te geven bestaan verschillende instrumenten.
Om een breed effect in de economie te krijgen kan een CO2-prijs worden gehanteerd. Voor enkele delen in de economie bestaat deze al, maar een hele hoop producten en diensten worden nog niet afgerekend op hun CO2-emissies. Hoe kunnen we voor meer leveringen de CO2-impact in de prijs inbrengen en hoe kunnen we hiermee daadwerkelijke effecten behalen in de praktijk?
Daarnaast zijn er ook ideeën voor een persoonlijk CO2-budget voor iedereen, eerlijk verdeeld over alle wereldburgers. Hierbij kost elk product naast geld ook “CO2-budget”. Door deze constructie wordt een eerlijke verdeling gecreëerd én wordt ook de totale hoeveelheid CO2-emissies hard vastgelegd.
 
Op 25 maart zullen CO2-prijs en CO2-budget beide qua principes worden uitgelegd en zullen we mogelijke uitvoerigingsvormen bespreken en nadenken over hoe deze te implementeren.
 
Programma
 
In het eerste deel wordt de CO2-prijs behandeld.
Na een algemene inleiding (spreker nog niet bekend) over de verschillende varianten van CO2-beprijzing zal door Thijs de la Court een presentatie worden gegeven hoe (lagere) overheden en bedrijven in Nederland hiermee kunnen werken.
In break-out rooms zullen we praten over plussen en minnen en hoe een CO2-prijs zo goed mogelijk in Nederland concreet te maken.
Vervolgens worden deze plenair besproken.
 
In het tweede deel wordt het CO2-budget geïntroduceerd door Jan Juffermans en Quintijn Hoogenboom van de Werkgroep Voetafdruk Nederland. Zij zijn ook de indieners van de petitie “CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen” die in januari aan de Tweede Kamer is aangeboden. David van Reybrouck besprak het CO2-budget in zijn Huizinga-lezing in december 2021.
In break-out rooms zullen we praten over plussen en minnen en hoe een CO2-budget in de praktijk zou kunnen werken en welke stappen daartoe zouden moeten worden gezet.
Vervolgens worden deze plenair besproken.
 
In een afsluitend deel zullen we bekijken welke ideeën voor vervolg en uitwerking op tafel zijn gekomen en welke vervolg-initiatieven kunnen worden gezet. Ook zal zal een link worden gelegd met met het gelijktijdig lopende traject van een nieuwe klimaatwet.
 
Specifieke doelgroepen die door ons benaderd worden zijn o.a. politici (via het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen) en ambtenaren (via ambtenaren-netwerken). 

Achtergrond-informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/CO2-belasting
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/PB%20CO2-beprijzing%206%20juni%202019.pdf
 
https://klimaatverbond.nl/ons-werk/co2-beprijzing-2/
 
https://www.voetafdruk.eu/nieuws/_20220111petitieco2-budgettenvooriedereenomdeklimaatdoelstellingentekunnenhalen.html
 
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/series/huizinga-lezing
 

Uitleg Organisaties:
 
Klimaatverbond Nederland is een vereniging van decentrale overheden bestaande uit 175 gemeenten, provincies en waterschappen.  Samen wordt op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau gewerkt aan actief en impactvol klimaatbeleid.
 
De Werkgroep Voetafdruk Nederland heeft als doel om in Nederland het concept van milieu-gebruiksruimte voor iedere persoon te verspreiden en te gaan gebruiken. Dit gaat uit van een eerlijke verdeling over alle wereldburgers van de gezamenlijke gebruiksruimte die onze planeet biedt.
 
Het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen is een samenwerkingsverband van de duurzaamheidsgroepen gelieerd aan de landelijke politieke partijen ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SGP, Volt en VVD.