#8 Brede Welvaart

Doorbraak-Dialoog #8: 20 juni, 15:00-17:00

Meld je onder de tekst via het formulier aan voor dit dialoog!

Brede Welvaart – Hoe beïnvloed dit begrip onze denkkaders en perspectieven in beleidsvorming en in het bedrijfsleven? 

 

Het begrip brede welvaart wordt steeds vaker gebruikt in de Nederlandse samenleving. Sinds de eerste publicatie van de Monitor Brede Welvaart door het CBS in 2018 lijkt het alsof het begrip steeds meer onderdeel wordt van onze denkkaders. Zowel in beleid als in het bedrijfsleven. In de monitor brede welvaart wordt het concept als volgt gedefinieerd: 

 

“Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.”

 

Het is de vraag of deze denkkaders over brede welvaart in de verschillende disciplines wel op hetzelfde uitkomen. Om de pluraliteit te waarderen is het belangrijk om de denkkaders naast elkaar neer te leggen en met elkaar hierover in dialoog te gaan en te blijven. Hoe kan aan de hand van brede welvaart beleid gemaakt worden zodat de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden geborgd wordt?

 

Tijdens deze Doorbraak-Dialoog gaan wij in gesprek over wat brede welvaart is, en over de verschillende perspectieven op brede welvaart in Nederland. Aan de hand van een korte inleiding over het concept brede welvaart gaan wij in break-out rooms en een panel met onder andere Klaas Sietse-Spoelstra (Nij-sicht), Jacqueline Hofstede (Ynova), Siri Pisters (O.a HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving) in gesprek over de verschillende denkkaders. Door de overeenkomsten en verschillen tussen deze denkkaders te bespreken gaan wij op zoek naar de mogelijkheden om het concept praktisch toepasbaar te maken. 

 

Doe mee aan deze dialoog om inzicht te krijgen in hoe brede welvaart wordt toegepast, en neem de ruimte om te onderzoeken wat brede welvaart voor jou betekent.

Meld je hier aan voor de Doorbraak Dialoog over Brede Welvaart op 20 juni