Boekpresentatie Eva Rovers: ‘Nu is het aan ons – Oproep tot echte democratie’

Politiek moet je niet uitsluitend aan politici overlaten, stelt publicist en activist Eva Rovers. Daarvoor zijn onze problemen te complex. Zeker een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om breed overleg. In deze aflevering van de Nieuwe Werkelijkheid presenteert Rovers heet van de pers haar vlammende manifest ‘Nu is het aan ons’. Een pleidooi voor meer burgerinspraak en burgerberaden, die volgens haar cruciaal zijn bij het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd.

 

Waar en wanneer?

Vrijdag 13 mei van 16.30 tot 17.45 uur aan de Wijnhaven 88 in Den Haag. Het gesprek wordt live gestreamd. Er is in de zaal plek voor twintig personen.  Meld je snel aan voor een stoel of voor digitale deelname. Ook wie digitaal meedoet heeft de kans vragen te stellen. De link volgt.

 

Waarover?

We praten over de blokkades in de representatieve democratie en over nieuwste ontwikkelingen op het gebied van deliberatieve democratie. Over wat de kansen daarvan zouden kunnen zijn, en wat ook de mogelijke beperkingen zijn.

 

Met Wie?

Eva Rovers

Politiek moet je niet uitsluitend aan politici overlaten, stelt publicist en activist Eva Rovers. Daarvoor zijn onze problemen te complex. Zeker een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om breed overleg. In deze aflevering van de Nieuwe Werkelijkheid presenteert Rovers heet van de pers haar vlammende manifest ‘Nu is het aan ons’. Een pleidooi voor meer burgerinspraak en burgerberaden, die volgens haar cruciaal zijn bij het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Vrijdag 13 mei van 16.30 tot 17.45 uur.

 

Broodfonds

In 2006 verzon een paar creatieve ondernemers ‘het broodfonds’. Een systeem waarbij je als zieke zzp’er een schenking ontvangt van vijftig mensen uit je groep, gedurende de periode dat je geen inkomen kunt verwerven. Inmiddels zijn er 626 broodfondsen met 28.000 leden. ‘We denken niet vanuit risico’s, maar vanuit solidariteit.’ Lees het stuk dat Bas Mesters hierover in De Groene Amsterdammer schreef.

 

Podcast de Tussenruimte

In de Tussenruimte zoeken we het verhaal van de nieuwe werkelijkheid. Steeds is de hoofdvraag waar de resetknop zit en wat die vermag. Wat moeten we doen? En wat moeten we laten in deze turbulente tijden?

Voor het gemak hebben we de reeks ook omgezet naar een podcast. Heb je dus een uitzending gemist? Of het hele seizoen zelfs? Luister dan nu gemakkelijk terug op je favoriete podcast-applicatie!

 

De Tussenruimte

De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag. Onder hoofdredactie van journalist Bas Mesters. Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisch tot elkaar verhouden en van elkaar leren. De Tussenruimte is een initiatief van EMMA. De Groene Amsterdammer is mediapartner.

De Klimaatwake – Wekelijkse Rondgang rond Ministerie van EZK

Begonnen op donderdag 13 januari 2022

Tijdens de kabinetsformatie van 2021 waakten we 203 dagen, dag en nacht, voor daadkrachtiger, rechtvaardiger klimaatbeleid. In estafettevorm. We beëindigden het waken in die vorm op 16 december. Ook het nieuwe kabinet blijven we wijzen op de noodzaak van een crisisaanpak voor het klimaat. Daartoe lopen we wekelijks 7 keer rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf de ingang van de Tweede Kamer. Schrijf je hier in om mee te lopen.

Als Klimaatwakers houden we contact met elkaar, ook over andere klimaatinitiatieven. De contactgegevens die je invult in deze inventarisatie delen we met elkaar. ‘Netwerken’ maakt het mogelijk om elkaars initiatieven te versterken.

We gaan de vlaggetjes met hartenkreten uit de 1e fase van de Klimaatwake en de klimaatinitiatieven van onze mee-dragende organisaties tentoonstellen. Onder andere in een Haags informatie- en inspiratiecentrum voor klimaatrechtvaardigheid.

Praat mee over onze plannen in WhatsApp groep Klimaatwake Vervolg.

 

Eerste fase (kabinetsformatie)

Tijdens de kabinetsformatie, van april tot en met december 2021, waakten zo’n 800 Klimaatwakers continu, in estafettevorm, (met uitzondering van het zomerreces) voor rigoureus en rechtvaardig klimaatbeleid. 203 dagen lang, dag en nacht. Overdag eerst bij het Catshuis en vanaf half oktober bij de Tweede Kamer. ’s Nachts vanuit huiskamers in heel Nederland. De politiek dreigde de laatste afslag naar een leefbare aarde te missen, volgens initiatiefnemer Rozemarijn van ‘t Einde.

De Klimaatwake wordt mee gedragen door zestig organisaties, waaronder humanitaire hulporganisaties, politieke jongerenorganisaties, agrarische organisaties en religieuze organisaties. Zie onderaan deze homepage.

Persberichten eerste fase:

 

Hoe zijn wij ontstaan?
De verkiezingsuitslag.

Voor mensen die zich zorgen maken over de klimaat- en de ecologische crisis was de verkiezingsuitslag van 17 maart 2021 als een koude douche. Hoewel veel mensen in Nederland zich ernstig zorgen maken over de klimaatverandering, lijken zorgen over Corona de doorslag te hebben gegeven voor stemkeuze. Partijen die klimaatverandering ontkenden of bagatelliseerden wonnen veel stemmen. Partijen die het probleem serieus wilden aanpakken verloren veel stemmen. Het gebeurt helaas vaker dat zorgen over de Nederlandse ”identiteit” de overhand krijgen over zorgen over het klimaat.

De Klimaatwakers werden geboren toen iemand vlak na deze verkiezingsuitslag concludeerde dat er niets anders op zat dan te gaan waken: om tijdens het hele formatieproces ons hart vast te houden. Een tweede persoon was meteen enthousiast, twee dagen later lag er een plan en een week later was er een groeiend team. De behoefte aan een wake bleek breed gedragen: de ene na de andere organisatie sloot zich aan.

Veel mensen hadden na de verkiezingsuitslag behoefte aan rouw en reflectie. Wat betekent dit voor mijn toekomst en voor die van mijn kinderen? Voor de bewoners van kwetsbare landen? Is er nog hoop op de nodige verandering? En waar kunnen we die hoop dan vinden?

Vanuit die emoties is deze actie ontstaan. We zijn een groep mensen die stil willen staan bij het belang van de komende regeringsperiode. De formerende en vervolgens regerende partijen bepalen de komende paar jaar of Nederland zijn rechtvaardige bijdrage levert aan het onder de 1,5ºC blijven van de klimaatopwarming.
Door continu met onze gedachten bij klimaatverandering te zijn proberen we een krachtig signaal af te geven: Wij maken ons zorgen.

 

Wie zijn wij?

 

De Klimaatwakers zijn burgers uit alle hoeken van de samenleving. Het actie-idee ontstond tijdens een brainstormsessie van Extinction Rebellion, waarna andere personen en organisaties zich aansloten. Van hulporganisaties tot politieke jongerenorganisaties, van natuurorganisaties tot actiegroepen en van religieuze groeperingen tot agrarische organisaties. We zijn jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid, Nederlands en niet-Nederlands, met als gedeelde zorg onze toekomst.

We zijn zo’n breed scala aan personen en organisaties omdat klimaatzorgen gevoeld worden door een groot deel van de bevolking. Door er op een emotionele manier uiting aan te geven laten we de politiek weten hoezeer we ons zorgen maken.

We proberen de actie zo inclusief mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld een fonds voor vergoeding van reiskosten, mocht dat je belemmeren om naar Den Haag te komen. Ook proberen we waken vanuit huis mogelijk te maken, met telefoon of computer.

We doen het samen!

Zin in inspiratie, nieuwe kennismakingen en interessante (online) workshops om jouw burgerinitiatief, project of idee een boost te geven? Kom, dan doen we het samen!

Door het zichtbaar maken van initiatieven van actieve bewoners, kunnen we elkaar inspireren en aanmoedigen om samen te werken aan een nieuwe samenleving. Tijdens het We doen het samen! Festival willen alle partners actief burgerschap stimuleren en het succes van vele lokale initiatieven in héél Nederland laten zien en vieren.

 

OP DE AGENDA…

Het We doen het samen! Festival betekent gezelligheid, praktische tips, inspirerende inzichten én financiële mogelijkheden voor je project of initiatief. Je kunt meedoen met talloze workshops, luisteren naar bijzondere sprekers of kennismaken met verschillende fondsen en organisaties die jouw initiatief een stap verder helpen.

Het We doen het samen! festival wordt gedragen door KNHM Foundation, VSBfonds, Stichting DOEN, Oranje Fonds, Nederland Zorgt Voor Elkaar, LSA Bewoners en Vereniging NOV. Daarnaast zijn er verschillende partners die meehelpen om het festival inhoudelijk vorm te geven. Al deze organisaties geloven in actieve bewoners en willen dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van hun initiatieven in heel Nederland te vergroten.

 

Kijk op de website voor tickets en meer informatie.

Dag van de Buurt

Op de Dag van de Buurt op 19 mei laten we de kracht van buurten in heel Nederland laten zien. Mischien wel bij jullie, of in alle andere buurten in Nederland. In de avond komen we samen in theater de Flint in Amersfoort. 

Doen jullie mee? We hopen het wel, want we hebben ondertussen een mooi programma op stapel staan voor 19 mei.

Wat gaan we doen? Overdag kun je zelf meemaken wat er allemaal gebeurt in de buurten in Nederland. Kom kijken en praat met bewoners en werkers hoe zij hun buurt aanpakken en beter maken. Natuurlijk staan ze ook open voor alle goede ideeën die jij aandraagt. Je hoeft niet eens ver te reizen, misschien doet jouw buurt ook mee. Je bent van harte welkom!

Daarna reizen we naar Amersfoort want daar is het avondprogramma van de Dag van de Buurt. ’s Avonds gaan we op zoek naar hoe de buurten en wijken ook in de toekomst goede plekken kunnen blijven. Wat is belangrijk voor onze buurt? Wat leren we van elkaar? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Je maakt het mee in Theater de Flint in Amersfoort, met een bijzondere show, inspirerende sprekers, live muziek en als toetje het Sterke Buurten Manifest.

Sla daarom je (digitale) agenda open en zet een groot kruis op 19 mei 2022. Je kunt natuurlijk ook een seintje krijgen wanneer het programma rond is en je je aan kunt melden.

Praktische informatie

 • Datum: Donderdag 19 mei
 • Overdag: op tientallen plekken in het land
 • ’s Avonds: van 17.00 tot 21.00 in Theater de Flint
 • Voor wie: iedereen die werkt aan veerkrachtige wijken

Follow This: Ondertussen in de klimaatcrisis…

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Met sprekers zoals:

Mark van Baal is de oprichter van Follow This, een groep van meer dan 8.000 groene aandeelhouders die is uitgegroeid tot de grootste change agent van Big Oil. Volgens The Guardian “leidt Follow This aandeelhoudersrebellieën om de klimaatcrisis aan te pakken”. Follow This dwong vijf olieconcerns – Shell, Equinor, BP, Phillips 66 en Chevron – om schoorvoetend verantwoordelijkheid te nemen voor hun productemissies (Scope 3). De uiteindelijke missie van Follow This is dat aandeelhouders olie- en gasbedrijven overtuigen om hun volle gewicht achter de energietransitie naar duurzame energie zetten.

Aniek Moonen is 24 jaar oud en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt ze meer dan 100.000 Nederlandse jongeren in het politieke klimaatdebat. Haar expertise ligt bij thema’s als klimaatrechtvaardigheid en brede welvaart. Moonen is afgestudeerd aan het Leiden University College The Hague, in Governance, Economics and Development, en doet momenteel een masteropleiding in Global Business and Sustainability aan de Erasmus University.

Mieke Reij is sinds 2021 advocaat bij Paulussen Advocaten in het team van Roger Cox, dat optreedt voor maatschappelijke (milieu-)organisaties en burgers in rechtszaken over de aansprakelijkheid van overheden en bedrijven voor inadequaat klimaatbeleid. Het team is onder meer bekend van de zaken voor Urgenda tegen de Nederlandse Staat en Vereniging Milieudefensie e.a. tegen Shell. Die zaken gaan over de juridische verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen ter bescherming van mensenrechten. Tijdens het symposium zal Mieke hier meer over vertellen, in het bijzonder over de verplichtingen van en risico’s voor bedrijven.
Marjolijn Haasnoot is onderzoeker klimaat en water bij kennisinstituut Deltares en Associate Professor klimaatadaptatie in delta’s en kustgebieden bij de Universiteit Utrecht. Ze werkte mee aan de 6e assessment van het IPCC. Haar onderzoek richt zich op het verkennen van verschillende mogelijkheden (adaptatiepaden) om ons aan te passen aan klimaatverandering waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheden over de toekomst. Tijdens het symposium zal Marjolijn vertellen over het recente IPCC rapport over gevolgen en adaptatie, en wat dat betekent voor Nederland en andere laag gelegen kustgebieden.
Roos Wijker begon eind 2017 met een stage bij Follow This. Gedurende deze tijd organiseerde ze onder andere een open brief namens hoogleraren van hun pensioenfonds (ABP) om voor de klimaatresolutie te stemmen. De daaropvolgende jaren zette ze het vrijwilligerswerk voort o.a. met het zoeken van financiering voor de organisatie en het helpen met het schrijven van de klimaatresoluties. Nadat ze afgelopen zomer de master ‘Sustainable Business and Innovation’ aan de Universiteit van Utrecht afrondde is ze fulltime aan het werk gegaan bij Follow This. Ze heeft contact met verschillende stakeholders, van de grote oliebedrijven tot de pensioenfondsen en vertelt over de klimaatresoluties en Follow This aan de pers.

Hiske Arts is campaigner bij Fossielvrij NL. Zij zet zich in om geldstromen te verleggen van fossiel naar duurzaam. Eerder was zij cöordinator van de ABP Fossielvrij-campagne, die er toe heeft bijgedragen dat pensioenfonds ABP 15 miljard aan pensioengeld uit fossiele bedrijven heeft gehaald.

Arthur van Mansvelt is Senior Engagement Specialist bij Achmea Investment Management. Arthur begon zijn carrière in de financiële sector in 2006, bij Triodos Investment Management als specialist op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. In 2019 maakte hij de overstap naar Achmea IM, waar hij deel uit maakt van het team maatschappelijk verantwoord beleggen. Arthur is onder andere betrokken bij engagement over arbeidsrechten, plastic verpakkingen en biodiversiteit. Naast zijn verantwoordelijkheid voor engagement is hij ook betrokken bij het Green Bond Fund van Achmea IM. Arthur voltooide de studie economie aan de Universiteit Utrecht.
Onno-Sven Tromp is dichter, romanticus en wereldburger. Hij is dichter en dromer, doler en denker. Zijn passie ligt bij de muziek van sonnetten en de verstilling van haiku’s. Hij publiceerde ze in diverse bundels, zijn sonnetten zijn opgenomen in ‘Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten’ en ‘Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst’. Even voortvarend schrijft hij acrobatische gedichten in vrije vorm, literaire wandelgidsen en luchtig filosofisch werk. Hij won verscheidene prijzen en zijn gedichten vonden drie keer een plekje in de top 100 van de Türing Gedichtenwedstrijd. Hij struinde door het Amsterdam van J.J. Voskuil, A.F.Th. van der Heijden, Remco Campert en Harry Mulisch, reisde veel door Zuidoost-Azië en woonde in Tanzania en Oeganda. In 2017 verscheen zijn roman ‘Fantoomregen’ en was hij Stadsdeeldichter in Amsterdam Nieuw-West. Zijn rusteloosheid vind je terug in zijn gedichten. Slauerhoff was er niets bij

Route 2030 – De Sustainable Development Goals als kompas

Op woensdagochtend 18 mei wordt de jaarlijkse bijeenkomst Route 2030 |
De Sustainable Development Goals als kompas
 georganiseerd. Tijdens dit event op Verantwoordingsdag zullen twee rapporten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresenteerd worden: de zesde Nationale SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de overheid en partners, én de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS. Samen geven ze een goed beeld over hoe Nederland er voor staat op de SDG’s.

Ben je benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen? Koop hier je ticket.

Programma

– 09.00 Inloop met koffie en thee
– 09.30 Welkom door moderator Harm Edens

 

Blok 1:  SDG’s: Hoe duurzaam ontwikkelt Nederland?

Hoe staat Nederland ervoor op de SDG’s? De jaarlijkse presentatie van de twee rapporten ‘Monitor Brede Welvaart & SDG’s’ en ‘SDG-Rapportage’.

– 09.35 Presentatie SDG Rapportage en Monitor Brede Welvaart & SDG’s  van het CBS door Jan Pieter Smits
– 09.45 Presentatie SDG-Rapportage door Sandra Pellegrom, Nationale SDG Coördinator.
– 09.50 6 Korte pitches van de penvoerders
– 10.10 Bijdrage van Liesje Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over de SDG-rapportages.
– 10.30 Koffiepauze

 

Blok 2: Bestaanszekerheid: van kwetsbaarheid naar veerkracht

Bestaanszekerheid staat aan de basis van een gezonde, duurzame samenleving, en is daarmee een voorwaarde om de andere SDG’s te behalen. Aan welke knoppen moeten we draaien als we grote vraagstukken als inkomensarmoede, schuldenproblematiek en het woningtekort willen aanpakken, zodat iedereen zicht krijgt op een duurzame toekomst?

-11.00 Vraaggesprek met Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.
– 11.20 Paneldiscussie – Bestaanszekerheid jonge generatie.

We zoomen in op de jonge generatie. De bestaanszekerheid van de jongeren van nu én toekomstige generaties komt in het geding door thema’s als groeiende (studie)schuldenproblematiek, de wooncrisis en de gevolgen van de COVID-pandemie. Bestaansonzekerheid heeft grote invloed op thema’s als (mentale) gezondheid en sociale relaties. Hoe keren we het tij?

– Habtamu de Hoop – Tweede Kamerlid PvdA
– Samia Boukhizzou – JOB, platform voor MBO-studenten
– Kapitein Harm Slomp – Leger des Heils
– Quirine Eijkman – Ondervoorzitter College Rechten vd Mens

 

Blok 3: Hoe verlagen we de Nederlandse spillover voetafdruk?

De Nederlandse voetafdruk over de grens is groot. Op thema’s als veiligheid, financiën (belasting), ecologische en sociale impact scoren we slecht in de spillover ranking van de VN. Wat kunnen we doen om deze voetafdruk voor 2030 drastisch te verlagen, en wat wordt er al gedaan?

– 12.00 Vraaggesprek met voorzitter VNO-NCW, Ingrid Thijssen
– 12.20 Paneldiscussie: Verantwoorde waardeketens

– Alexander Hammelburg – Tweede Kamerlid D66
– Myrtille Danse – Netherlands Food Partnership
– Martijn Visser – Sustainable Purchasing Manager Lidl Nederland

– 13.00 Einde programma, netwerklunch (vegetarisch en vegan).

 

Klik hier om het programma te downloaden

Nieuwe Economie Thema-avond: Van denken naar doen

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers, ondernemers, initiatiefnemers en activisten zich ingezet voor een economisch systeem dat zich niet langer richt op aandeelhouderskapitalisme en ongeremde groei. Bekende pleitbezorgers als Kate Raworth, Jason Hickel en Katherine Trebeck hebben alternatieve modellen geformuleerd, die waarden als rechtvaardigheid, sociale inclusie, biodiversiteit en het welzijn van mens en planeet centraal zetten. Deze theorieën laten zien hoe het anders kan. Maar hoe vertalen deze ideeën zich naar de praktijk: hoe komen we tot een daadwerkelijke transitie van ons economisch systeem? Tijdens deze thema avond richten we ons op de praktische stappen naar een nieuwe economie. Hierbij kijken we binnen verschillende domeinen: het bedrijfsleven, de overheid, de financiële wereld en het civiele. Welke spelers moeten in actie komen, en wat voor uitdagingen komen ze tegen? Kom op 12 april naar Pakhuis de Zwijger en luister, praat en denk mee.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Dit programma vindt gedeeltelijk in het Nederlands (tweede deel) en gedeeltelijk in het Engels (eerste deel) plaats | This event takes place in Dutch (second half) and English (first half).

Mark Anielski is helaas verhinderd | Mark Anielski is unfortunately not able to participate.

Over het programma

Het eerste deel van het gesprek legt de basis voor de overstap van het denken over nieuwe economie naar het daadwerkelijk doen. Aan de hand van (inter)nationale voorbeelden onderzoeken we hoe vorm kan worden gegeven aan een nieuwe economie. In verband met internationale gasten (via zoom), vindt dit eerste gedeelte in het Engels plaats. Met in de studio:

 • Kees Klomp studeerde politicologie en communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar verscheen zijn boek Thrive: Fundamentals for a new Economy, waarin hij samen met Shinta Oosterwaal ten rade gaat bij de belangrijkste en meest vernieuwende economische denkers, zoals Kate Raworth, Charles Eisenstein, Clair Brown, Helena Norberg en Daniel Wahl. Voor een economie dat zich meer richt op mensen en welzijn dan alleen op winst.
 • Godelieve Spaas is lector Sustainable Strategy and Innovation bij het expertisecentrum Sustainable Business aan de Avans Hogeschool. Ze heeft zich gespecialiseerd in organisatie- en bedrijfsinnovaties die goed zijn voor mens en aarde. In 2016 promoveerde zij met haar onderzoek naar de economie van de toekomst door ondernemingen en ondernemers te analyseren die winst zien en inzetten als een middel om duurzame sociale impact te realiseren. Verder is ze ook als consultant en onderzoeker werkzaam bij verschillende gevestigde bedrijven en organisaties. Ook is ze de medeoprichter van de Wire Groupbestuurslid van Herenboeren Nederland; en associate director van het Pari Center in Italië.

Met bijdragen via zoom van:

 • David Bollier is een Amerikaanse activist, auteur en blogger die the commons (meenten) ziet als een nieuwe paradigma om economie, politiek en cultuur te herdefiniëren. Als bestuurder van Reïnventing the Commons programma bij de Schumacher Center for a New Economicsis Bollier actief in verschillende internationale samenwerkingen om het commoning te bevorderen. Daarnaast publiceert hij ook regelmatig stukken op zijn persoonlijke blog en maandelijkse podcast Frontiers of Commoning. Hij heeft tien boeken gepubliceerd over het thema commons waaronder The Commoner’s Catalog for Changemaking (2021) Free, Fair and Alive (2019), en Think Like a Commoner (2014).
 • Clair Brown is hoogleraar economie en directeur van het Center for Work, Technology and Society aan de University of California in Berkeley. Ze is voormalig directeur van het Institute of Industrial Relations (IRLE) aan UC Berkeley. Ze heeft onderzoek gedaan naar verschillende facetten van hoe economieën functioneren. Met name op het gebied van de rol van hightech industrieën, productontwikkeling, levensstandaarden, armoede en werkloosheid.

In het tweede deel van het programma (wat in het Nederlands plaatsvindt) richten we op het doen: hoe geef je daadwerkelijk vorm aan de nieuwe economie? Aan de hand van ervaringen van pioniers en betrokken partijen, gaan we op zoek naar de uitdagingen, mogelijkheden en nodige vervolgstappen. Met:

 • Onno Dwars is CEO bij Ballast Nedam Development en lid van de Raad van Advies van de Dutch Green Building Council. Ballast Nedam Development ontwikkelt aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgevingen in binnenstedelijke gebieden. Hierbij zijn ze bewust bezig met de impact die ze hebben en kiezen bijvoorbeeld bewust voor materialen die een positieve impact hebben en een minimale ecologische afdruk.
 • Irina van der Sluijs is Senior responsible investment specialist bij Nationale Nederlanden Investment Partners, waar ze zich inzet in de agrifood- en kledingsectorEerder werkte ze bij ASN Bank als adviseur op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven, met als missie de arbeidsomstandigheden in aanvoerketens te verbeteren. Zo houdt zij zich al een aantal jaren bezig met het recht op een leefbaar loon voor arbeiders in de internationale textielsector. Als trekker van het Platform Living Wage Financials werkt ze met verschillende financiële instellingen aan methodes om mensenrechten meetbaar te maken, en zo hele sectoren in beweging te krijgen rond het thema ‘universele mensenrecht van een leefbaar loon’.
 • Maurits Groen is een Nederlandse communicatieadviseur, activist en ondernemer die zich bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid, initiator van duurzame coalities en oprichter van verschillende duurzame bedrijven, waaronder WholyGreensKipster en WakaWake Foundation.
 • Zita Pels is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed. Zij was sinds 2018 Statenlid en tot en met 2019 directeur van de Stichting Kyra Foundation.

Klimaatmars conferentie

Het is tijd voor actie. Vanuit de Klimaatcrisis Coalitie willen wij jullie graag uitnodigen voor onze actieconferentie voor klimaatrechtvaardigheid op 23 april van 10.00 – 17.30 in Utrecht. Het wordt een dag om in gesprek te gaan over de toekomst van de klimaatbeweging, om nieuwe perspectieven te ontdekken, en om na lange tijd eindelijk weer fysiek samen te zijn. We kijken er heel erg naar uit je te zien op de 23e! 

Bepaal zelf wat je betaalt!
 • We hebben tickets van 5, 20, 49 en 99 euro. Je kan ook een gratis tikcet boeken in de shop.
 • De huur van de locatie en de catering kosten ongeveer 49 euro, en voor 99 euro steun je andere organisaties om met korting te komen.
Twee tickets per organisatie & wachtlijst
 • Er zijn 2 tickets per organisatie beschikbaar (3 voor grote orgs)
 • Wil je met meer mensen komen? Selecteer bij het kopen van tickets meteen wachtlijst tickets.
 • Afhankelijk van de inschrijvingen komen er extra tickets beschikbaar
  We hopen dat er afgevaardigden van zo veel mogelijk groepen komen; bij het toewijzen van wachtlijst tickets houden we daar rekening mee.

Tijd, locatie en toegankelijkheid

 • 23 april 2022
 • 10.00 – 17.30
 • Domstad conferentiecentrum
 • Koningsbergstraat 9, Utrecht
  De locatie is op loopafstand van Utrecht Centraal
 • De locatie is rolstoeltoegankelijk

Corona

We stimuleren alle deelnemers om vooraf een zelftest te doen. Tijdens de dag zal er geen 1,5 meter afstand gehouden worden en mondkapjes zijn niet verplicht

Eten en drinken

Lunch en koffie & thee zijn inbegrepen in de prijs, alsmede een borrel op het einde van de dag. Bij de ticketregistratie kan je je lunch voorkeuren aangeven.

Facing the Dutch Overshoot Day unprepared: Understanding resource security in the context of the war in Ukraine

If everybody lived like us, the Dutch, it would take 3.6 Earths. But we are even more resource insecure than that. Because of our dense population, we have few biological resources within our country. Therefore, it would take 7.3 Netherlands to regenerate everything we need from nature. Food consumption in the Netherlands alone requires the capacity of 2.4 Netherlands. 

The blindness to our resource security has turned into a massive risk. This has become apparent through Russia’s war on Ukraine. Even on the natural gas front: Groningen will not be able to save our day.  

Let’s acknowledge this: we know the big challenges that future will bring quite well. People will all want to eat, have shelter, be safe. Also, they will live in a world with a wilder climate, fewer natural resources, and no fossil fuel – in any imaginable scenario. The resource-constrained future is arriving faster than cities, companies or countries are adapting. Acting swiftly is becoming essential because retrofitting physical infrastructure requires time. Those who hesitate with their transition are exposed to far larger risks. 

Given the Netherlands (and the EU) vast resource insecurity, what are our options? How does economic policy have to shift to secure the Netherlands’ viability? What are the opportunities to seize? What do we need to do differently?  

And food security is at stake too. 33% of the Netherlands’ overall consumption footprint is associated with food, and only 22% its food consumption footprint is the result of domestic production, while 78% is met through imports. The scenario might be changing in the current geopolitical context, given that Russia and Ukraine, considered as “the breadbasket of Europe”, account for a whopping portion of the world’s agricultural supplies as they exported about a quarter of the world’s wheat and half of its sunflower products. But the war extends well beyond just the impact of grain exports, as Russia is a key supplier for fertilizers so virtually every major crop in the world would be affected.  

To mark the Dutch Overshoot Day on April 12, Global Footprint Network, in the framework of the Food4Future project, is hosting the webinar Facing the Dutch Overshoot Day unprepared: understanding resource security in the context of the Ukraine war” to explore: To what extent is the Netherlands truly committed to its own success? If so, what does it take?  How will we get there, given our massive resource deficit and past blind spots?   

The event will be moderated by Maria Van Der Heijden, Director, MVO The Netherlands, and will feature a panel discussion with distinguished speakers, including: 

 • Raoul Boucke, Member of Parliament, Netherlands
 • Werner Schouten, Presentor, Constructive Rebel and changemaker
 • Ben Valk, Global Head Food and Agri Partnerships, Rabobank
 • Nicole van Gemert, Director, Foodwatch Netherlands
 • Mathis Wackernagel, Founder, Global Footprint Network

This event will take place in English.

Register here.

 

About the Panelists

Maria Van Der Heijden, Director, MVO The Netherlands 
Maria is director of MVO Nederland, a large business network where around 2,000 businesses and entrepreneurs innovate together to attain a sustainable and inclusive economy. She is proficient in stakeholder management, governance, revenue models, corporate social responsibility and marketing. She knows how to create value for people and the environment through collaboration, without losing sight of the traditional profit and loss account. She completed her master’s in business administration at RSM. As an inspirer, connector and entrepreneur with international experience, she worked for Rabobank, Randstad, and the Royal FloraHolland flower auction. She also co-founded Women on Wings in 2007 to help more than 250.000 women in the Indian countryside to get a job. 

Raoul Boucke, Member of Parliament, Netherlands
“It’s not two minutes, but two seconds to twelve.” Raoul Boucke has been fighting for a better climate for years. He grew up in Suriname and saw the great impact of climate change on the beautiful green country. This urged Raoul to dedicate himself to the climate, because it has to change.  Raoul came to the Netherlands in 1993 and studied at TU Delft. For the past thirteen years, he has worked in Brussels and negotiated European climate policy on behalf of the Netherlands. After all those years in Brussels dedicating himself to the climate, he is now doing the same for the Netherlands. On behalf of D66, he is spokesperson for Climate and Energy in Dutch Parliament.

Werner Schouten, Presentor, Constructive Rebel and changemaker
Werner Schouten is presenter of the radio programme BNR Koplopers and former chairman of the Jonge Klimaatbeweging. He specializes in climate and generational justice. Werner is building a 2100 economy in which innovation and entrepreneurship lead to broad prosperity for generations now and for generations in 2100. In 2020, as chairman of the Jonge Klimaatbeweging, Werner was number 1 in the Trouw Duurzame 100.

Ben Valk, Global Head Food and Agri Partnerships, Rabobank
Based on his previous roles in domestic and international banking and development of the agricultural sector, Ben maintains high level networks from which partnerships, aiming at Food System Transformation, are derived. Recent initiatives include the Food Action Alliance, participation in the road to the UN Food Systems Summit 2021 and COVID19 response. Before assuming this position, Ben was CFRO of the Farm to Market Alliance (2015 – 2018) and headed Rabobank’s Multilateral Development Banking team. From 2006 to 2011 he was Regional Manager for Rabo Development in Asia and South America and served earlier in various senior management functions in the domestic banking network of Rabobank.

nicole van gemertNicole van Gemert, Director, Foodwatch Netherlands
Nicole van Gemert is a cultural scientist and has always worked for civil society organizations. In addition to her work in politics and at the animal rights organisation Bont voor Dieren, she worked on women’s issues affecting Central and Eastern Europe and the Caucasus and on water and sanitation projects in Ghana and India. As a director of the non-profit consumer organization foodwatch, she campaigns for safe, healthy and affordable food for all people. Foodwatch gives consumers a loud voice, speak up for transparency in the food sector and defend the right to food that harms neither people, nor the environment. By conducting research, exposing scandals, mobilising consumers and lobbying governments, foodwatch provides an important counterweight to the power of the food industry and the future of agriculture.

Mathis Wackernagel, Founder, Global Footprint Network 
Mathis Wackernagel is co-creator of the Ecological Footprint and President of Global Footprint Network. He completed a Ph.D. in community and regional planning with Professor William Rees at the University of British Columbia, where his doctoral dissertation led to the Ecological Footprint concept. Mathis also earned a mechanical engineering degree from the Swiss Federal Institute of Technology. Mathis has worked on sustainability with governments, corporations and international NGOs on six continents and has lectured at more than a hundred universities. He previously served as director of the Sustainability Program at Redefining Progress in Oakland, California, and ran the Centro de Estudios para la Sustentabilidad at Anáhuac University in Xalapa, Mexico. Mathis has authored and contributed to more than 100 peer-reviewed papers, numerous articles, reports and various books on sustainability that focus on embracing resource limits and developing metrics for sustainability. 

NRC Future Affairs x Leiden European City of Science 2022

29 april 13.00 – 18.00, Pesthuis, Leiden
Tickets for the location are sold out.
Tickets for the livestream (and Future Walk) are still available! 

What if this is not merely an era of change, but the change of an era? Scientific ideas about our connection to nature, our deep entanglement with the rest of life on the planet, are fundamentally changing. Cutting edge insights from fields as diverse as ecology, philosophy, biology and physics increasingly show our deep and complex connections, rather than the story of individual separation that has been dominant for the last century. Is our current scientific and societal paradigm ready for a shift? Or is that wishful thinking?

Future Affairs x Leiden European City of Science 2022
brings together leading thinkers, artists, researchers, and pioneers to explore what’s ahead in this time of disruption and change. How can we prepare for the mindshifts on the horizon? Starting with groundbreaking ideas about the nature of our consciousness, to research showing the stunning intelligence of nature, to quantum physics painting a deeply strange picture of reality. And indigenous wisdom that rings strikingly relevant in these modern times: buckle up for an event that might just change how you think about the future.

Together with world leading thinkers and pioneers like Philip Goff (Galileo’s Error), Chief Phil Lane (Leader of the Ihanktonwan Dakota and Chickasaw Nations), Cristiane de Morais Smith (professor in theoretical physics), Claudy Jongstra (Guernica de la ecologia) and Li An Phoa (Drinkable Rivers Movement) we try to grasp the changes ahead.

About European City of Science Leiden 2022
Leiden European City of Science 2022 is a 365-day science festival packed with activities, lectures, workshops, excursions, exhibitions, and events. We aim to connect science and society by fostering public engagement with science, knowledge, culture and crafts. During international conferences, scientific meetings and public debates, the major issues of our time will be discussed. Leiden2022 offers an exciting program for anyone with a curious mind!

About NRC Future Affairs
For the Dutch daily newspaper NRC philosopher Jessica van der Schalk and journalist Wouter van Noort interview leading pioneers and thinkers about systems change and our shifting relationship to nature and technology. We organize live events and host podcasts that reach up to 40,000 listeners, the weekly installments of the e-mail newsletter reach around 50,000 curious souls. Previous interviewees include Toby Ord, Jeremy Lent and Philipp Blom.

If you have any questions, you can reach us at info@leiden2022.nl.

 

You can find the tickets here.