We doen het samen!

Zin in inspiratie, nieuwe kennismakingen en interessante (online) workshops om jouw burgerinitiatief, project of idee een boost te geven? Kom, dan doen we het samen!

Door het zichtbaar maken van initiatieven van actieve bewoners, kunnen we elkaar inspireren en aanmoedigen om samen te werken aan een nieuwe samenleving. Tijdens het We doen het samen! Festival willen alle partners actief burgerschap stimuleren en het succes van vele lokale initiatieven in héél Nederland laten zien en vieren.

 

OP DE AGENDA…

Het We doen het samen! Festival betekent gezelligheid, praktische tips, inspirerende inzichten én financiële mogelijkheden voor je project of initiatief. Je kunt meedoen met talloze workshops, luisteren naar bijzondere sprekers of kennismaken met verschillende fondsen en organisaties die jouw initiatief een stap verder helpen.

Het We doen het samen! festival wordt gedragen door KNHM Foundation, VSBfonds, Stichting DOEN, Oranje Fonds, Nederland Zorgt Voor Elkaar, LSA Bewoners en Vereniging NOV. Daarnaast zijn er verschillende partners die meehelpen om het festival inhoudelijk vorm te geven. Al deze organisaties geloven in actieve bewoners en willen dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van hun initiatieven in heel Nederland te vergroten.

 

Kijk op de website voor tickets en meer informatie.

Nationale Milieudag

Grenzen aan de groei, 1972-2022-2072

‘Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. In 2022 is dit precies vijftig jaar geleden. Het alarmerende rapport vormde mondiaal het startsein om het milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen tot het algemeen bewustzijn. De VVM (netwerk van milieuprofessionals), samen met Club of Rome NL en de Jongerenmilieuraad, grijpen dit gouden jubileum aan om tijdens de Nationale Milieudag in juni 2022 stil te staan bij wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet: wat zijn de uitdagingen voor de komende vijftig jaar?

‘Grenzen aan de groei’ bracht voor het eerst de wisselwerking in beeld van vijf kritische factoren: bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. Dit gebeurde in de vorm van scenarioberekeningen voor de periode 1970-2070 met dramatische uitkomsten.

Het jaar 2022 markeert de eerste vijftig jaar en we kunnen kijken hoe de wereld er nu voorstaat. Wat zijn de bereikte resultaten en de geleerde lessen? Hoe is dat gegaan? Welke rol heeft het rapport gespeeld? Waarom was de impact op het publiek zo groot? Is het beeld voor wat de wereld de komende vijftig jaar te wachten staat nog net zo dramatisch als de in het boek getoonde berekeningen, of zelfs nog erger? En wat betekent dit voor de toekomstige ontwikkelingen?

Sprekers: Jeroen van den Bergh en Detlef van Vuuren

Congres Gemeentelijke Woningbouw

Verantwoord versnellen

De meest urgente opgave van het nieuwe kabinet is het bouwen van 900.000 woningen. En rap een beetje! Maar hoe kunnen gemeenten de bouw van huizen versnellen? De adviezen tijdens dit congres van Binnenlands Bestuur komen van experts als Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Edwin Buitelaar (grondexpert, PBL) en Anne Koning (flexwonen, IPO). Zij belichten de mogelijkheden en valkuilen van samenwerken, tijdelijk bouwen en actieve grondpolitiek.

Erwin van der Krabben (hoogleraar Vastgoed) neemt de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw van minister De Jonge met u door: is verantwoord tempo maken hiermee gegarandeerd, voor de juiste doelgroepen ook nog eens? Of is het tijd voor een heel nieuw stelsel?

En de minister mag dan van plan zijn meer regie te nemen, de nieuwe gemeenteraden moeten evengoed zelf knopen doorhakken, zoals al of niet buiten in het buitengebied. Maxime Verhagen jaagt die discussie graag aan en vindt Cees-Jan Pen op zijn pad. Verantwoord versnellen: dat doen we ook tijdens het congres, met een afwisselend programma, en met een dozijn workshops van onze partners waarin tal van praktische bouwcasussen uitgewerkt. Wees er snel bij!

Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met de partners Aedes, Atlas Research, BMC,  Companen,  Kadaster, Metafoor, RVO en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Sprekers

Erwin van der Krabben, Maxime Verhagen, Cees-Jan Pen, Edwin Buitelaar, Anne Koning, Martin van Rijn, Tyler Koudijzer en Maarten Bouwhuis.

Dag van de Buurt

Op de Dag van de Buurt op 19 mei laten we de kracht van buurten in heel Nederland laten zien. Mischien wel bij jullie, of in alle andere buurten in Nederland. In de avond komen we samen in theater de Flint in Amersfoort. 

Doen jullie mee? We hopen het wel, want we hebben ondertussen een mooi programma op stapel staan voor 19 mei.

Wat gaan we doen? Overdag kun je zelf meemaken wat er allemaal gebeurt in de buurten in Nederland. Kom kijken en praat met bewoners en werkers hoe zij hun buurt aanpakken en beter maken. Natuurlijk staan ze ook open voor alle goede ideeën die jij aandraagt. Je hoeft niet eens ver te reizen, misschien doet jouw buurt ook mee. Je bent van harte welkom!

Daarna reizen we naar Amersfoort want daar is het avondprogramma van de Dag van de Buurt. ’s Avonds gaan we op zoek naar hoe de buurten en wijken ook in de toekomst goede plekken kunnen blijven. Wat is belangrijk voor onze buurt? Wat leren we van elkaar? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Je maakt het mee in Theater de Flint in Amersfoort, met een bijzondere show, inspirerende sprekers, live muziek en als toetje het Sterke Buurten Manifest.

Sla daarom je (digitale) agenda open en zet een groot kruis op 19 mei 2022. Je kunt natuurlijk ook een seintje krijgen wanneer het programma rond is en je je aan kunt melden.

Praktische informatie

  • Datum: Donderdag 19 mei
  • Overdag: op tientallen plekken in het land
  • ’s Avonds: van 17.00 tot 21.00 in Theater de Flint
  • Voor wie: iedereen die werkt aan veerkrachtige wijken

Route 2030 – De Sustainable Development Goals als kompas

Op woensdagochtend 18 mei wordt de jaarlijkse bijeenkomst Route 2030 |
De Sustainable Development Goals als kompas
 georganiseerd. Tijdens dit event op Verantwoordingsdag zullen twee rapporten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresenteerd worden: de zesde Nationale SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de overheid en partners, én de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS. Samen geven ze een goed beeld over hoe Nederland er voor staat op de SDG’s.

Ben je benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen? Koop hier je ticket.

Programma

– 09.00 Inloop met koffie en thee
– 09.30 Welkom door moderator Harm Edens

 

Blok 1:  SDG’s: Hoe duurzaam ontwikkelt Nederland?

Hoe staat Nederland ervoor op de SDG’s? De jaarlijkse presentatie van de twee rapporten ‘Monitor Brede Welvaart & SDG’s’ en ‘SDG-Rapportage’.

– 09.35 Presentatie SDG Rapportage en Monitor Brede Welvaart & SDG’s  van het CBS door Jan Pieter Smits
– 09.45 Presentatie SDG-Rapportage door Sandra Pellegrom, Nationale SDG Coördinator.
– 09.50 6 Korte pitches van de penvoerders
– 10.10 Bijdrage van Liesje Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over de SDG-rapportages.
– 10.30 Koffiepauze

 

Blok 2: Bestaanszekerheid: van kwetsbaarheid naar veerkracht

Bestaanszekerheid staat aan de basis van een gezonde, duurzame samenleving, en is daarmee een voorwaarde om de andere SDG’s te behalen. Aan welke knoppen moeten we draaien als we grote vraagstukken als inkomensarmoede, schuldenproblematiek en het woningtekort willen aanpakken, zodat iedereen zicht krijgt op een duurzame toekomst?

-11.00 Vraaggesprek met Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.
– 11.20 Paneldiscussie – Bestaanszekerheid jonge generatie.

We zoomen in op de jonge generatie. De bestaanszekerheid van de jongeren van nu én toekomstige generaties komt in het geding door thema’s als groeiende (studie)schuldenproblematiek, de wooncrisis en de gevolgen van de COVID-pandemie. Bestaansonzekerheid heeft grote invloed op thema’s als (mentale) gezondheid en sociale relaties. Hoe keren we het tij?

– Habtamu de Hoop – Tweede Kamerlid PvdA
– Samia Boukhizzou – JOB, platform voor MBO-studenten
– Kapitein Harm Slomp – Leger des Heils
– Quirine Eijkman – Ondervoorzitter College Rechten vd Mens

 

Blok 3: Hoe verlagen we de Nederlandse spillover voetafdruk?

De Nederlandse voetafdruk over de grens is groot. Op thema’s als veiligheid, financiën (belasting), ecologische en sociale impact scoren we slecht in de spillover ranking van de VN. Wat kunnen we doen om deze voetafdruk voor 2030 drastisch te verlagen, en wat wordt er al gedaan?

– 12.00 Vraaggesprek met voorzitter VNO-NCW, Ingrid Thijssen
– 12.20 Paneldiscussie: Verantwoorde waardeketens

– Alexander Hammelburg – Tweede Kamerlid D66
– Myrtille Danse – Netherlands Food Partnership
– Martijn Visser – Sustainable Purchasing Manager Lidl Nederland

– 13.00 Einde programma, netwerklunch (vegetarisch en vegan).

 

Klik hier om het programma te downloaden

Boekpresentatie Eva Rovers: ‘Nu is het aan ons – Oproep tot echte democratie’

Politiek moet je niet uitsluitend aan politici overlaten, stelt publicist en activist Eva Rovers. Daarvoor zijn onze problemen te complex. Zeker een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om breed overleg. In deze aflevering van de Nieuwe Werkelijkheid presenteert Rovers heet van de pers haar vlammende manifest ‘Nu is het aan ons’. Een pleidooi voor meer burgerinspraak en burgerberaden, die volgens haar cruciaal zijn bij het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd.

 

Waar en wanneer?

Vrijdag 13 mei van 16.30 tot 17.45 uur aan de Wijnhaven 88 in Den Haag. Het gesprek wordt live gestreamd. Er is in de zaal plek voor twintig personen.  Meld je snel aan voor een stoel of voor digitale deelname. Ook wie digitaal meedoet heeft de kans vragen te stellen. De link volgt.

 

Waarover?

We praten over de blokkades in de representatieve democratie en over nieuwste ontwikkelingen op het gebied van deliberatieve democratie. Over wat de kansen daarvan zouden kunnen zijn, en wat ook de mogelijke beperkingen zijn.

 

Met Wie?

Eva Rovers

Politiek moet je niet uitsluitend aan politici overlaten, stelt publicist en activist Eva Rovers. Daarvoor zijn onze problemen te complex. Zeker een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om breed overleg. In deze aflevering van de Nieuwe Werkelijkheid presenteert Rovers heet van de pers haar vlammende manifest ‘Nu is het aan ons’. Een pleidooi voor meer burgerinspraak en burgerberaden, die volgens haar cruciaal zijn bij het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Vrijdag 13 mei van 16.30 tot 17.45 uur.

 

Broodfonds

In 2006 verzon een paar creatieve ondernemers ‘het broodfonds’. Een systeem waarbij je als zieke zzp’er een schenking ontvangt van vijftig mensen uit je groep, gedurende de periode dat je geen inkomen kunt verwerven. Inmiddels zijn er 626 broodfondsen met 28.000 leden. ‘We denken niet vanuit risico’s, maar vanuit solidariteit.’ Lees het stuk dat Bas Mesters hierover in De Groene Amsterdammer schreef.

 

Podcast de Tussenruimte

In de Tussenruimte zoeken we het verhaal van de nieuwe werkelijkheid. Steeds is de hoofdvraag waar de resetknop zit en wat die vermag. Wat moeten we doen? En wat moeten we laten in deze turbulente tijden?

Voor het gemak hebben we de reeks ook omgezet naar een podcast. Heb je dus een uitzending gemist? Of het hele seizoen zelfs? Luister dan nu gemakkelijk terug op je favoriete podcast-applicatie!

 

De Tussenruimte

De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag. Onder hoofdredactie van journalist Bas Mesters. Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisch tot elkaar verhouden en van elkaar leren. De Tussenruimte is een initiatief van EMMA. De Groene Amsterdammer is mediapartner.

NE22 FESTIVAL | ODE AAN HET ONGEMAK

Vrijdag 13 mei 2022 om 12:00 tot 19:00 | Beurs van Berlage – Amsterdam

Om de nieuwe economie te bereiken moeten we veranderen. Als ondernemer, als bedrijf, als overheid. En als mens. Alleen, veranderen is spannend. Veranderen kost energie. En ja, dat zorgt voor ongemak. Over je angst voor het onbekende heen stappen en lef tonen. Gesprekken aangaan met andersdenkenden. Durven zeggen wat je vindt, ongeacht de belangen of rol die je hebt. De eenvoudigste weg is ook de comfortabelste: niet veranderen. Op ons Nieuwe Economie-festival 2022 (NE22) gaan we voor de meest nodige weg: dwars door het ongemak heen.

Durf jij uit je comfortzone te stappen? Doe mee op vrijdag 13 mei en breng een ode aan het ongemak. En check de NE22-website voor de meest recente line-up . Klik op de onderstaande knop voor info over het programma én tickets!

Festival Thinking Planet: Van ego naar eco

Leef jij duurzaam? Met zorg voor anderen, maar ook voor jezelf? Ik niet – niet voldoende in ieder geval – en met mij vele anderen. We weten wel dat het anders moet: de planeet is uitgeput, en wij zelf eigenlijk ook. Maar wat we nodig hebben is inspiratie, nieuwe ideeën; handvatten om anders naar onszelf en de wereld te kijken.

In dit event zoeken we die inspiratie bij filosofie en denktradities vanuit de hele wereld. Over thema’s als technologie, toekomst en verbinding. We leren op een andere manieren naar onszelf en onze relatie tot elkaar te kijken. En welke rol solidariteit, meelevendheid en verbeelding daarin spelen. In De Toekomstkamer geven we daar met elkaar vorm aan – een ietsje minder ego, een onsje meer eco.

Programma

20:00   Welkomstwoord door Leon Heuts

20:10   Angela Roothaan over ubuntu, muntu en kintu binnen Afrikaanse milieufilosofie

20:40   Workshop De Toekomstkamer onder leiding van Loes Damhof

21:20   Pauze

21:30   Letters from nature over het gebruik van AI om brieven namens de natuur te schrijven

21:45   Anne van Leeuwen over het regeneratieve landbouwproject Bodemzicht

22:15   Afsluiting van het programma en borrel

In samenwerking met UNESCO en Netherlands National Commission for UNESCO. Met dank aan Filosofie Magazine en Bij Nader Inzien.

NRC Future Affairs x Leiden European City of Science 2022

29 april 13.00 – 18.00, Pesthuis, Leiden
Tickets for the location are sold out.
Tickets for the livestream (and Future Walk) are still available! 

What if this is not merely an era of change, but the change of an era? Scientific ideas about our connection to nature, our deep entanglement with the rest of life on the planet, are fundamentally changing. Cutting edge insights from fields as diverse as ecology, philosophy, biology and physics increasingly show our deep and complex connections, rather than the story of individual separation that has been dominant for the last century. Is our current scientific and societal paradigm ready for a shift? Or is that wishful thinking?

Future Affairs x Leiden European City of Science 2022
brings together leading thinkers, artists, researchers, and pioneers to explore what’s ahead in this time of disruption and change. How can we prepare for the mindshifts on the horizon? Starting with groundbreaking ideas about the nature of our consciousness, to research showing the stunning intelligence of nature, to quantum physics painting a deeply strange picture of reality. And indigenous wisdom that rings strikingly relevant in these modern times: buckle up for an event that might just change how you think about the future.

Together with world leading thinkers and pioneers like Philip Goff (Galileo’s Error), Chief Phil Lane (Leader of the Ihanktonwan Dakota and Chickasaw Nations), Cristiane de Morais Smith (professor in theoretical physics), Claudy Jongstra (Guernica de la ecologia) and Li An Phoa (Drinkable Rivers Movement) we try to grasp the changes ahead.

About European City of Science Leiden 2022
Leiden European City of Science 2022 is a 365-day science festival packed with activities, lectures, workshops, excursions, exhibitions, and events. We aim to connect science and society by fostering public engagement with science, knowledge, culture and crafts. During international conferences, scientific meetings and public debates, the major issues of our time will be discussed. Leiden2022 offers an exciting program for anyone with a curious mind!

About NRC Future Affairs
For the Dutch daily newspaper NRC philosopher Jessica van der Schalk and journalist Wouter van Noort interview leading pioneers and thinkers about systems change and our shifting relationship to nature and technology. We organize live events and host podcasts that reach up to 40,000 listeners, the weekly installments of the e-mail newsletter reach around 50,000 curious souls. Previous interviewees include Toby Ord, Jeremy Lent and Philipp Blom.

If you have any questions, you can reach us at info@leiden2022.nl.

 

You can find the tickets here.

De Klimaatwake – Wekelijkse Rondgang rond Ministerie van EZK

Begonnen op donderdag 13 januari 2022

Tijdens de kabinetsformatie van 2021 waakten we 203 dagen, dag en nacht, voor daadkrachtiger, rechtvaardiger klimaatbeleid. In estafettevorm. We beëindigden het waken in die vorm op 16 december. Ook het nieuwe kabinet blijven we wijzen op de noodzaak van een crisisaanpak voor het klimaat. Daartoe lopen we wekelijks 7 keer rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf de ingang van de Tweede Kamer. Schrijf je hier in om mee te lopen.

Als Klimaatwakers houden we contact met elkaar, ook over andere klimaatinitiatieven. De contactgegevens die je invult in deze inventarisatie delen we met elkaar. ‘Netwerken’ maakt het mogelijk om elkaars initiatieven te versterken.

We gaan de vlaggetjes met hartenkreten uit de 1e fase van de Klimaatwake en de klimaatinitiatieven van onze mee-dragende organisaties tentoonstellen. Onder andere in een Haags informatie- en inspiratiecentrum voor klimaatrechtvaardigheid.

Praat mee over onze plannen in WhatsApp groep Klimaatwake Vervolg.

 

Eerste fase (kabinetsformatie)

Tijdens de kabinetsformatie, van april tot en met december 2021, waakten zo’n 800 Klimaatwakers continu, in estafettevorm, (met uitzondering van het zomerreces) voor rigoureus en rechtvaardig klimaatbeleid. 203 dagen lang, dag en nacht. Overdag eerst bij het Catshuis en vanaf half oktober bij de Tweede Kamer. ’s Nachts vanuit huiskamers in heel Nederland. De politiek dreigde de laatste afslag naar een leefbare aarde te missen, volgens initiatiefnemer Rozemarijn van ‘t Einde.

De Klimaatwake wordt mee gedragen door zestig organisaties, waaronder humanitaire hulporganisaties, politieke jongerenorganisaties, agrarische organisaties en religieuze organisaties. Zie onderaan deze homepage.

Persberichten eerste fase:

 

Hoe zijn wij ontstaan?
De verkiezingsuitslag.

Voor mensen die zich zorgen maken over de klimaat- en de ecologische crisis was de verkiezingsuitslag van 17 maart 2021 als een koude douche. Hoewel veel mensen in Nederland zich ernstig zorgen maken over de klimaatverandering, lijken zorgen over Corona de doorslag te hebben gegeven voor stemkeuze. Partijen die klimaatverandering ontkenden of bagatelliseerden wonnen veel stemmen. Partijen die het probleem serieus wilden aanpakken verloren veel stemmen. Het gebeurt helaas vaker dat zorgen over de Nederlandse ”identiteit” de overhand krijgen over zorgen over het klimaat.

De Klimaatwakers werden geboren toen iemand vlak na deze verkiezingsuitslag concludeerde dat er niets anders op zat dan te gaan waken: om tijdens het hele formatieproces ons hart vast te houden. Een tweede persoon was meteen enthousiast, twee dagen later lag er een plan en een week later was er een groeiend team. De behoefte aan een wake bleek breed gedragen: de ene na de andere organisatie sloot zich aan.

Veel mensen hadden na de verkiezingsuitslag behoefte aan rouw en reflectie. Wat betekent dit voor mijn toekomst en voor die van mijn kinderen? Voor de bewoners van kwetsbare landen? Is er nog hoop op de nodige verandering? En waar kunnen we die hoop dan vinden?

Vanuit die emoties is deze actie ontstaan. We zijn een groep mensen die stil willen staan bij het belang van de komende regeringsperiode. De formerende en vervolgens regerende partijen bepalen de komende paar jaar of Nederland zijn rechtvaardige bijdrage levert aan het onder de 1,5ºC blijven van de klimaatopwarming.
Door continu met onze gedachten bij klimaatverandering te zijn proberen we een krachtig signaal af te geven: Wij maken ons zorgen.

 

Wie zijn wij?

 

De Klimaatwakers zijn burgers uit alle hoeken van de samenleving. Het actie-idee ontstond tijdens een brainstormsessie van Extinction Rebellion, waarna andere personen en organisaties zich aansloten. Van hulporganisaties tot politieke jongerenorganisaties, van natuurorganisaties tot actiegroepen en van religieuze groeperingen tot agrarische organisaties. We zijn jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid, Nederlands en niet-Nederlands, met als gedeelde zorg onze toekomst.

We zijn zo’n breed scala aan personen en organisaties omdat klimaatzorgen gevoeld worden door een groot deel van de bevolking. Door er op een emotionele manier uiting aan te geven laten we de politiek weten hoezeer we ons zorgen maken.

We proberen de actie zo inclusief mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld een fonds voor vergoeding van reiskosten, mocht dat je belemmeren om naar Den Haag te komen. Ook proberen we waken vanuit huis mogelijk te maken, met telefoon of computer.